Řeč rozpočtu na rok 2012

Dobrý večer, paní předsedkyně.

Vážená vládo, vážení kolegové, já také nejsem odborník ekonom, ale přesto cítím potřebu se k rozpočtu nedestruktivním způsobem vyjádřit, ale něco říct musím. Ač neodborník, tak rodinný rozpočet postavit umím a vím přesně, že to musí být vyváženo. Příjem a výdaje by se měly nějakým způsobem krýt mezi sebou.

Já jsem v té příjmové stránce rozpočtu našel několik věcí, ke kterým bych opravdu rád něco řekl.

(V sále je velmi intenzívní hluk.)

Rozpočet počítá s vyššími příjmy jenom díky zvýšení daní.

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče. Prosím kolegy o klid.

Poslanec Stanislav Huml: Mně to nevadí, paní předsedkyně. Ať neposlouchají.

Ano zvýšení daní, které žádná ze stran neměla v předvolebních smlouvách s voliči, tedy ve volebních programech. Zvýšení DPH zejména na základní potraviny a knihy přitom v prvním případě sníží životní úroveň všech obyvatel a u knih riskujeme další pokles inteligence populace. Je to možná záměr - hloupým se lépe vládne. Na druhou stranu hloupí nejsou konkurenceschopní a to je zase, si myslím, potom problém celospolečenský.

Vybírání daní zejména u daně z přidané hodnoty je přitom v České republice podivné. Mám ve svém okolí podnikatele, který za mnou opakovaně chodí a stěžuje si na časté kontroly finančního úřadu. Ne proto, že by platil malé částky. Naopak platí daleko víc, než úřad předpokládá. Porovnávají si srovnatelné okolní firmy a nechápou, jak je možné, že jeho odvody jsou dvojnásobné než u sousedního stejně velkého prodejce.

On sám si udělal průzkum cen, průzkum trhu, a zjistil u konkurence, že pokud chce prodat stejný výrobek jako soused, na jeho cenu se nedostane ani při nulovém rabatu, tedy navýšení, aby taky vydělal. Pokud tomuto podnikateli chce konkurovat, jde to jedině tehdy, pokud by podváděl.

Máme zřejmě v České republice řadu. zejména internetových. obchodů, které daně z přidané hodnoty odvádějí podivným způsobem. Tady je třeba hledat zdroje na příjmové stránce rozpočtu, naučit se poctivě obchodovat, vybavit pravomocemi, hlavně metodikou, finanční úřady, aby podnikatelé, kteří se snaží obchodovat poctivě, nebyli v nevýhodě.

A to jsem vůbec nemluvil o obchodnících z Vietnamu, Číny apod.

Další bod. Máme ve Švýcarsku zablokované velké peníze z prodeje Mostecké uhelné. Podle všechno nikde nechybí, byť Švýcaři tvrdí, že pocházejí z trestné činnosti na území České republiky.Nebylo by od věci začít pracovat na jejich vrácení do rozpočtu. Měli bychom určitě pro příští rok polovinu problémů. Návod, jak vybírat daně, najdete na Taiwanu. Jak to tam funguje, o tom tady již mluvil jeden můj předřečník a já se nechci opakovat. Považuji to však za velmi jednoduchý návod, jak postupovat i v ČR. Jenom chtít a v jednoduchosti je síla.

K výdajové stránce. Velmi krátce, už nebudu dlouho zdržovat. Slibovali jsme snížení výdajů za předražené zakázky. Chtěli jsme absolutně průhledné vypisování zakázek a zcela odkryté struktury u všech organizací, které jsou napojeny na státní rozpočet. Podle dohod vládních stran již vidím, že u subdodavatelů to opět budou záhadné firmy. Návrh TOP 09, který jsem se chystal podpořit, tak byl stažen, pokud mám správné informace.

Ekologická katastrofa se v Čechách řeší velmi podivným způsobem. Ostravské laguny jsou příkladem, jak se na tomto poli za stání peníze podniká. Stát zaplatí likvidaci a firma sajrajt prodá do Polska, kde se spálí v briketách. Zaneřádí ovzduší nejen Polákům, ale protože kouř nezná hranice, možná nám něco dofoukne zpátky do Čech.

Výdaje, které podporují infrastrukturu, bychom krátit neměli. I za doby hladomoru se stavěly - někdy nesmyslně - hladové zdi, ale byla práce a placena byla ze společných peněz. Silnice jsou v Čechách žalostné. Peníze na jejich údržbu a výstavbu však krátíme.

Média škrtání pomoci v nouzi potřebným převádějí řízeně na určitou skupinu obyvatel. Těchto lidí je však menšina. Škrty se dotknou všech! Již mám stejně jako vy plnou schránku příběhů lidí, kteří jsou na hranici životního minima. Po Novém roce, projdou-li všechny zákony, na základě kterých je postaven tento návrh státního rozpočtu, se ne do záchranné sítě, ale pod ní dostanou tisíce obyvatel všech barev pleti. Sociální výdaje klesají jen proto, že nás hodláte posílat do důchodu v 70 letech. Já si myslím, že tohle je jedna z otázek, na kterou měla být vypsána referenda. Ale to byste se museli ptát a nabízet dvě otázky: buď budeme pracovat do 70, anebo budeme platit vyšší daně. A vy jste se rozhodli udělat obojí! Posílat lidi do důchodu v 70 a ještě platit vyšší daně!

Takže já mám s rozpočtem opravdu problém a nevím, nevím, jestli ho podpořím v závěrečném hlasování. Děkuji za pozornost, přeji hezký večer a dobrou chuť k večeři. (Potlesk v levé části sálu.)

2.11.2011