Hrozí, že soud s Bártou a Škárkou bude politickým procesem?

Premiér asociální vlády rozpočtové (proti)korupční odpovědnosti projevil dnes dvakrát obavu o nezávislé rozhodování justice. Poprvé když vyjevil obavu, aby proces s jeho bývalým ministrem a stálým členem lehce protiústavního uskupení K9 Vítem Bártou nebyl politický. Podruhé, když zkritizoval soudkyni Ústavního soudu Elišku Wagnerovou, která si dovolila říct vlastní názor na probíhající deformy.

Soud s Vítem Bártou nemůže být politický. Nesoudí se jeho politické názory, ale kriminální aktivity. Nemůže se stát politickým, ani když premiér země vyjádří svůj názor, jak by si představoval, že by měl soud dopadnout.Faktem však je, že výkonná moc (vláda), tedy i premiér, by teď měl mlčet.

Obava, že neprofesionální přísedící soudu budou ovlivněni veřejným míněním je zajímavá myšlenka. Přemýšlel jsem také, zda tito soudci "z lidu" ustojí tlak, který na ně možná bude vyvinut a zda je společnost schopna je před tím tlakem uchránit. ABL umí prezideta, jak republiky, tak policejního, předvedla co umí s politiky na Praze 11 i Praze 1. Aktivity detektivů ABL byly v jednací síni viditelné, nasazena byla i kamera.

Podle knihy Michala Viewegha Mafie v Praze nebo knihy Jaroslava Kmenty Superguru Bárta lze předpokládat, že již někteří detektivové pracují na zjišťování adres, telefonních výpisech, shánění kompromitujících materiálů na soudce samého a zejména na ctihodné občanky sedící jako přísedící u soudu. Mohou opravdu přehlasovat soudce, ale i ve prospěch obžalovaného.Zdalipak si premiér položil i tuto otázku? Evidentně má větší obavy o strašidelné PR své umírající asociální vlády.

A jsme u soudního systému jako takového. Máme nástroje na to, aby soudci, včetně přísedících, byli ochráněni před vlivem veřejného míněním, ale i před případným mafiánským vydíráním nebo uplácením? Předseda senátu jistě přísedící poučí, že se mají zabývat jen tím, co zaznělo u soudu. Přísedící jsou sice "neprofesionálními soudci", ale podle věku jsem si všiml, že to není jejich první proces. Obavy z ovlivnění médii jsou určitě menší než obavy z ovlivnění výše popsaného.Nebezpečí, že se soudce nebo přísedící nechá ovlivnit veřejným míněním tady je vždycky. U každého většího případu se setkáváme s mediálními výstupy ještě před vynesením rozsudku. Aby byl vyloučen vliv médií, musel by mít celý senát vždy zakázáno číst po celou dobu procesu noviny, internet a sledovat televizní zprávy. To by ale nesmělo vyšetřování trvat celé měsíce a procesy pak celé roky.

Kritika páně Nečase padla na soudkyni Wágnerovou za věty o reformách. "Pokud to mám říct otevřeně, tak jsou šílené, asociální, a já nechci žít ve státě, který se chová jako asociál," odpověděla Wagnerová v deníku Právo na otázku, jaký je její osobní názor na vládní reformní zákony, jejichž projednávání u ÚS už se nebude účastnit.

Všimněte si - nebude se jich účastnit! Podle Nečase je takové prohlášení od ústavního soudce v rozporu s nezávislostí soudu a je "skvrnou" na jeho pověsti. A co listina práv a svobod pane premiére? Soudce nemá právo vyjádřit osobní názor na Vaše chaotické kroky? Až Wagnerová odejde, bude to prý svátek demokracie.

Vidím to tak, že největším svátkem v této zemi bude, až po víc jak 20ti letech odejde Petr Nečas, Václav Klaus a mnoho dalších politiků i z poslední doby, kteří tuto zemi a politiku přivedli tam, kde je dnes. A budeme mít hodně štěstí, pokud ten odchod bude klidný a jen na základě voleb, jako tomu bylo na Slovensku.

12.3.2012