Kde zůstala hesla o vládě rozpočtové odpovědnosti?

Pokud je pravda, že vláda na uzavřeném jednání o požadavku švýcarské strany ve věci zadržených, původem českých miliard, na jaře jednala, pak nechápu, proč se premiér ptá kdo je odpovědný za liknavý přístup. Je to on sám. Neumím si představit, že by kterýkoliv rezortní ministr před premiérem zatajil, že máme naději do příjmové stránky získat ne nepatrnou částku. Ta kuloární informace tedy bude zřejmě pravdivá.

 

Dnes se mezi sebou dohadují ministři spravedlnosti a financí, kdo je za liknavost odpovědný. A řekněme si, že nechat bez odpovědi takovou žádost je neuvěřitelné. Otázka přece nestojí, jak říká ministr financí, zda nám uvedená částka někde chybí nebo ne. Zda jsou nebo nejsou z trestné činnosti rozhodne soud. V této chvíli o tom bude jednat soud ve Švýcarsku. On bude ta autorita, která rozhodne, zda byl nebo nebyl spáchán trestný čin. A v jednom řízení může rozhodnout také o náhradě škody. V tomto konkrétním případě zmrazili na účtech celou částku a chtějí ji jen vrátit tam, kam patří. Česká strana měla prostě a jednoduše odpovědět na požadavek soudu.

Dnes jsme ve stadiu, že není důvod tajit o co švýcarský soud požádal. Nebylo by tedy od věci, kdyby žádost z jara letošního roku byla zveřejněna. Veřejnost by měla vědět, co po nás soud žádal a proč byl takový problém tolik měsíců váhat s odpovědí. Pokud tato věc byla na uzavřeném jednání vlády, pak je na místě i otázka proč bylo jednání tajné.

Prázdná jsou hesla o rozpočtové odpovědnosti, pokud se vláda není schopna usnést, že po takové žádosti nenásleduje úkol jednomu z ministrů - okamžitě do Švýcarska poslat odpovědného zástupce, seznámit se se spisem a tedy všemi okolnostmi případu, kterými policie a státní zastupitelství, či prokuratura disponují a na základě těchto (nikoliv českých) podkladů rozhodnout. Samozřejmostí musí být znalost švýcarského práva. Pokud dnes jeden ministr říká opak toho co druhý, nesvědčí to o profesionálním přístupu.

Připojit se k trestnímu řízení s náhradou škody ve Švýcarsku neznamená, že musíme nezbytně nutně mít na české straně trestní spis. K trestnému činu mohlo dojít na území Švýcarska nebo jen ve Švýcarsku vyšel najevo a proto je věcně či místě příslušný zdejší soud. My se prostě podřídíme jeho rozhodnutí. A rádi. Na příjmové straně rozpočtu chybí pro příští rok 105 miliard.

Jen na okraj, 2.11.2011 jsem při rozpravě k rozpočtu na problém upozornil, stenozáznam zde. Rozpočet nepodpořím, pokud nebude vláda řešit také příjmovou stránku rozpočtu. Nejen na této kauze je vidět, že se raději škrtá a zvyšují se daně, než by se řešila šedá ekonomika a ministr financí se naučil vybírat daně způsobem padni komu padni.

15.11.2011