Má být penalizováno handsfree telefonování za jízdy?

Myslím, že ne. Výslovně jsme zakázali držení hovorového zařízení v ruce, všichni se vybavili handsfree, některá nová auta jsou již vybavena z výroby. Pokud ještě přitvrdíme a zakážeme ještě telefonování s volnýma rukama, budeme první zřejmě nejenom v Evropě.Položme si otázku, jak se bude tento zákaz dodržovat a zejména prokazovat.
Argumentem navrhovatelů je používání řečového centra v mozku, které snižuje pozornost řidiče.

 

Pak musíme zakázat i rozhovor se spolujezdcem. I tam používáme mozek k jiné činnosti než řízení. Navigace je další rušivý element. A což autorádio? Poslouchám, přemýšlím nad informacemi, které přijímám a někdy se i rozčílím při poslechu zpráv. Zakážeme i autorádia?

 

Pokud jsem ve složité dopravní situaci, hovor nepřijmu nebo přeruším. Na rovném přehledném úseku, kde jsem sám, mluvím bez omezení. Tak se chová rozumný, odpovědný řidič. Sešněrovat všechny lidské činnosti zákazy a omezeními nelze. Zákon ukládá povinnost věnovat se za jízdy plně řízení vozidla. Nezakazuje výslovně telefonování, ale ani ladění rádia, jídlo, pití a kouření. Přesto zejména zapalování cigarety již bylo příčinou řady dopravních nehod. Pokud bych měl volit mezi zákazem používání handsfree a zákazem kouření, jídla a pití, pak rozumnější je zakázat to druhé.
Chceme snižovat počet dopravních nehod, zejména následky na životech. Chci se podílet na ovlivňování chování řidičů. Jsou dvě cesty. Jedna je restriktivní, tedy přijímání omezení, tedy i zákazů. Druhá preventivní, výchovná. Popsaný problém je lépe řešitelný druhou cestou. Nepřijímejte hovor ve složité dopravní situaci, přerušte započatý hovor, když řízení vyžaduje plnou koncentraci, by mělo znít z preventivních spotů. Tento problém se nevyřeší jednou větou v zákoně, když předem vím, že to nařízení nikdo nebude dodržovat, ale ani postihovat. Protože prokázat jej, bude nemožné. Přijmeme tak legislativní zmetek.
Ještě zakažme přepravu tchýně. Tlak mnoha řidičů prudce stoupá ihned po jejím nastoupení do vozu.