Nedůvěra vládě ČR projev na půdě Poslanecké sněmovny

Dnes tu stojím jako poslanec, zvolen za VV, vykroužkovaný z nevolitelného místa na první ve Středočeském kraji, po necelém roce vyobcován z klubu za projevení názoru, dokonce mne chtěli vyloučit v době mé nepřítomnosti, za text mailu, který jsem poslal svým kolegům poslancům. Položme si otázku, v jakých uskupeních je věcná kritika nepřípustná? V demokratických nebo v totalitních?
Byl jsem svědkem, jak jsou z klubu vylučováni poslanci jen proto, že splnili svou občanskou povinnost a oznámili orgánům činným v trestním řízení skutky, které považují za trestný čin. Vyloučeni byli pro porušení etického kodexu strany, tedy že neoznámili vedení strany úplatek. Tím strana existenci úplatku uznala a přesto ten, kdo úplatek dal, členem zůstal.
Dal jsem souhlas se zápisem svého jména na kandidátku straně Věci veřejné. Vyšlo najevo, že jsem kandidoval za ABL.  Kandidoval jsem pod heslem „popereme se s korupcí“, teď vychází najevo, že praktiky ABL-VV jsou stejné, ne-li horší, jako u stran, které jsme v předvolební kampani kritizovali. Na exponovaná místa státní správy guru ABL VV neumisťoval kolegy ze strany, kteří mu pomáhali na náměstích přesvědčovat voliče a tvořili program, ale své kolegy z ABL nebo obchodní partnery firmy. Co jsem mohl chtít víc jako důkaz, že jsem nekandidoval za stranu, ale uskupení velmi podobné sektě, kde se podstatná rozhodnutí přijímají v bytě Víta Bárty a o poslancích si tady říkají: „ ti debilové poslanci si myslí, že něco budou rozhodovat?“  Sečteno a podtrženo, omylem jsem kandidoval za nedemokratické uskupení a cítím potřebu se veřejně svým voličům omluvit. Napravit to mohu jedině tím, že budu důsledně naplňovat program, s kterým toto uskupení šlo do voleb, byť to bude mnohdy proti vládním návrhům. Dokonce si troufnu předvídat, že to bude velmi často, protože od svých populistických slibů se subjekt s názvem Věci veřejné odchýlil.
Byl jsem svědkem procitnutí a zvednutí hlavy několika málo jedinců v klubu a jejich osamostatnění. Bylo mi ctí jim pomáhat. Byl jsem svědkem prohlášení všech zástupců politických stran z této slovutné Sněmovny, když projevovali údiv, znechucení a odpor proti praktikám, které ABL a Vít Bárta do politiky přinesli. Sledování, vydírání, odposlouchávání a uplácení jsou praktiky, které jste všichni odsoudili. To už si nevážíme svých základních práv a svobod? Proklamujete tady mnozí, jak se s komunisty nemluví, avšak s touto nedemokratickou partou, jejímž cílem není prospěch občanů této země, vládnete.  Slova o sektě jste použili mnozí z Vás. Přesto je tato sekta stále součástí vládní koalice. To, že není průhledné financování, je informace, která kdysi stačila k pádu jiné vlády, dnes tuto informaci bereme na vědomí, usmíváme se lžím kolegů a v podstatě to neřešíme.
Následovala rekonstrukce vlády. Osobně proti novým ministrům nemám vůbec nic, přesto výsledek deABLizace není vůbec uspokojivý. Zaznamenal jsem dokonce vyhrůžku, kterou majitel strany prohlásil před premiérem a do kamer, že bude ještě zákeřnější. Přiznal tím, že zákeřný už byl a ještě hodlá přitvrdit. Vláda vymyslela trafiku pro loutkového předsedu. Trafiku, která v době škrtů neměla vzniknout. U velké většiny občanů této země vláda důvěru ztratila. Řídím se názory svých voličů, a proto nemohu důvěru této vládě vyslovit. 
26.4.2011