Nenechám se vydírat

Protestuji, odmítám se nechávat vydírat. Koalice porušuje Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod:
Nepřetržitě, bez přestávky na spánek již jednáme víc jak 48 hodin a koalice je rozhodnuta v této praxi pokračovat. Upírání spánku je přitom považováno za formu mučení a je podle mezinárodních dohod zakázána.

Podle Ústavy jsem složil tento slib: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Tento slib nám velí sledovat dění ve Sněmovně a účastnit se schůze.
Většina ve Sněmovně však zneužívá svého postavení a odmítá naše návrhy na přerušení jednání na dobu nutnou pro spánek. V této souvislosti ve vší vážnosti cituji ustavení z Listiny základních práv a svobod:

Čl. 7 odst. 2  Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Odmítání spánku je jeden z nejbrutálnějších trestů, který praktikují ty nejodpornější režimy světa. Má zlomit týraného. Je to takový způsob vydírání, který má týraného přesvědčit, aby se choval, jak týrající chce.

Očekávám reakci, že můžeme přestat s projevy a půjdeme spát. Že za to nemůže ten, kdo nepřetržité jednání prohlasoval, ale my, kteří chceme  mluvit a jednat dál. Ale to je přesně v duchu toho vydírání. Vzdejte se svého práva a dostanete spánek.

Napadnu u Ústavního soudu všechny zákony, které byly schváleny po více jak 24 hodinách jednání bez spánku. Neprojednala je skupina bdělých a plnohodnotných poslanců, ale parta duchů, která ani nevěděla o čem hlasuje.

Studie o tom, kolik člověk bezespánku vydrží najdeme v listinách z koncentračních táborů, kde fašisté dělali pokusy na Židech.

Na protest proti nedůstojnému projednávání životně důležitých zákonů této země se nebudu holit do doby než dostanu prostor se vyspat. Tedy přestávku alespoň v délce 10ti hodin. Jsem mimopražský, přesto jsem si nevzal ani ubytovnu, ani nezatěžuji sněmovní rozpočet za pronájem bytu, jako kolega Tluchoř z ODS, který bydlí ve stejném městě jako já.. Znamená to však, že denně dojíždím domů a k 8mi hodinám spánku potřebuji ještě dobu na hygienu a cestu. Jednou za 24 hodin má na tuto přestávku v civilizované společnosti nárok snad každý.

Ve Sněmovně jsou bouřlivé dny. Jsem v opozici a spolu s ČSSD se podílím na obstrukcích. Není to příjemné, ale je to jediné možné řešení. Zejména důchodová reforma je zničující pro celou populkaci. Vnímám to takto. Dosud naši předchůdci hospodařili tak, že nejprve "prodali", a pak projedli to, co vybudovali generace před nimi. Tím mám na mysli zejména privatizaci všeho co šlo prodat a utracení těchto prostředků v rozpočtech státu za předražené a mnohdy nesmyslné zakázky. Když nebylo co prodávat, tak se prostě lehkomyslně zadlužili. Největší problém současných rozpočtů jsou splátky těchto dluhů, samozřejmě s úroky. Teď jsme ve stadiu, kdy už není kde brát. Je tady poslední možnost - vykrást budoucnost. To se děje zákonem o důchodové reformě. A břemeno dluhové služby hodit na ty, kdo si na nic nepůjčovali. Tak jim zvedeneme DPH a abychom jim nemuseli platit ani důchod, necháme je pracovat do 70ti let. Toto nemohu podpořit a yužívám jediného nástroje, který mám. Obstrukce. Nečtu tady telefonní seznam, tak duševně vyprázdněný tedy opravdu nejsem, ale mluvit budu, pokud to půjde, kdybych tu měl sedět do jara.