Prohlášení k žádosti Policie ČR o vydání k trestnímu stíhání - aktualizováno dne 25.3.2011

S hlasováním o mém vydání souvisí také otevřený dopis poslancům VV zde
Od roku 2005 do svého zvolení poslancem Parlamentu ČR jsem pracoval jako ředitel V.V.V. Expert a.s. Kromě jiného byla společnost zapsána jako znalecký ústav. Podrobnosti najdete na www.expertas.cz, včetně rozsahu činnosti. Nejsem a nikdy jsem nebyl znalcem. Na posudcích pracovalo vždy více lidí, na odbornou stránku věci dohlížel a případ stvrzoval soudní znalec, který posudek obhajoval v každé kauze před soudem. Moje role byla organizační, administrativní, ale i odborná. Mám za sebou mnoho let praxe při vyšetřování dopravních nehod. Umím číst stopy, vyhodnotit práci při ohledání místa činu, prošel jsem všemi úrovněmi procesních i technických činností na místě dopravních nehod a viděl mnoho utrpení účastníků silničního provozu. Nevedu si statistiku, ale počet případů nehod, kde jsem byl na místě jde do tisíců, počet s nejtěžšími následky do stovek. Zdůrazňuji, že nešlo o posuzování od stolu, ale aktivní účast na místě samém. To byla moje kvalifikace, s kterou jsem byl jmenován do čela ústavu. Kromě toho jsem absolventem Policejní akademie (bakalář v roce 1997, magistr v roce 2004), kde jsem kromě státnic z trestního práva studoval i obory kriminalistika a dopravní služba.

 

Policie ČR žádá o moje vydání pro účely trestního stíhání pro případ, který se stal v roce 2009. Kauzu jsem zveřejnil v prosinci 2010 zde. Najdete tady všechny podrobnosti, včetně sporného znaleckého posudku. 

 

V českém právu platí zásada in dubio pro reo. Tedy v případě pochybností ve prospěch obviněného. Právní systém soudních znalců je jaký je, nechci jej nyní hodnotit. Setkal jsem se za dobu svého působení v ústavu s neuvěřitelnými posudky. Ani ty nechci hodnotit. Je špatně, když o vině rozhoduje znalec, nikoliv soud. Je špatně, když soudní znalec pracuje pro pojišťovnu a pak se jeho posudek použije v trestním řízení. Je špatně, když soudní znalec pracuje pro obhajobu. Nebo ne? Soudy přijímají bez uzardění závěry soudních znalců, kteří posudek vypracovali pro pojišťovnu nebo pro policii, s nedůvěrou pak přistupují, když posudek vyžádaný obhajobou tvrdí opak. Při dopravní nehodě přitom dochází k mnoha proměnným. Žádná nehoda není jako předchozí. Každá je jiná. Jde o hledání možností, alternativ, obecně pravdy. Mnohdy jde o práci piplavou a zdlouhavou. Pak je tady právo a ona zásada v případě pochybností .....  S vědomím všech těchto okolností pak přistupujete k práci na posudku, jste-li odpovědní. Musíte být nestranní, přírodní zákony se nedají měnit. Můžete být chybující, ale nesmíte lhát. 

 

V kauze, která nyní plní stránky novin je několik podivností. 
První - policie žádá moje vydání, aniž by za rok a půl vyslechla kohokoliv ze zpracovatelů posudku. Soudce i policie přesně ví, že jsem se podílel pouze na části posudku, tedy na ověření správnosti zaměření nákladního vozidla a prezentoval jsem mu, že bylo zaměřeno a do plánku policíí zaneseno špatně. Jde přitom o zásadní věc. Posazení zadní, vlečené nápravy v konečném postavení po nehodě dokládá, po jaké trajektorii se nákladní vozidlo do této pozice mohlo dostat. Znalec před námi, stejně jako my, z plánku policie dospěl k názoru, že odbočení vpravo mohlo započít jedině v levém jízdním pruhu. Pokud však máme pravdu, že zadní náprava byla blíže k pravé krajnici (dospěli jsme k tomu na základě vyhodnocení fotodokumentace policie), pak odbočovací manévr mohl začít i v pravém jízdním pruhu. Můj závěr je pak formulován v bodě 5 posudku - pro objektivní posouzení je třeba rekonstrukce s účastí policie.  Na soudci Říhovi mne mrzí jediné. Věděl, že obhajoba neměla k dispozici ani tachogtrafický záznam (zabaven policií na místě a nepředložen do spisu), ani originální barevné fotografie (předložil nám je na cd až v den líčení) a odmítl nám dát čas k prostudování, odmítl rekonstrukci navrhovanou znalci a nepochyboval. Já pochybuji dodnes. I soud se někdy má zvednout od stolu a jít se podívat na místo činu. Prospěje to nejen jeho zdraví.

 

Druhá podivnost - časopis Týden mne kontaktuje otázkami v prosinci 2010, více jak rok po mém vyjádření. A více jak měsíc před žádostí o vydání. V prosinci jsem oficiální cestou oslovil Ministerstvo vnitra se žádostí, který policista mne lustroval v policejních evidencích, aby tyto informace časopisu Týden mohl předat. Inspekce policie začala z tohoto podnětu již v v lednu šetření, dopracovali se k výsledku a ve věci jsem již byl vyslechnut jako svědek.

 

Zcela nehorázné je pak spojování mého jména s pojišťovacími podvody. Nicméně je důležité uvést, že jsme (ústav) byli vždy otevřeni i těm, kdo byli obviněni a cítili se obviněni neprávem. Zejména pojišťovny umí v rámci hledání úspor vyrobit řadu obvinění "na vodě".  Ve světě je zcela běžné, když specialisté spolupracují s obhajobou a hledají pravdu. V současném českém prostředí a stavu justice nikoho nemůže překvapit, že situace tohoto typu nastávají zcela běžně. Připomeňme si kauzu justiční mafie. Neodmítli jsme tedy žádného klienta. Přesto jsme vždy zachovali nestrannost. Pokud se pod cokoliv podepisujete vlastním jménem, je zřejmé kdo je objednatel, vyzýváte k souboji jiného znalce, předstupujete osobně před soud, nejde to jinak. To nejsou zákulisní anonymní postupy a šedá zóna. Tady se pracuje s otevřeným hledím, žádné podrazácké metody. Své pravdě musíte věřit, stát za ní a obhájit ji.

 

Dovolím si malou úsměvnou ukázku. Četl jsem ve znaleckém posudku jednoho českého znalce - řidička babety, jedoucí po hlavní silnici byla dopravně nevýznamná a proto ji řidič jedoucí z vedlejší přehlédl. A světe div se, odsouzena měla být ona řidička jedoucí po hlavní. Zvrátili jsme to po těžkém boji.
Mediální tlak i trestní stíhání samo chápu také jako zastrašování. Ne mne jako poslance, ale všech, kteří se pohybují v podivné justiční praxi na straně obhajoby. Za relevantní odborný názor vás někdo chce trestně stíhat. Zastašují znalce, aby se báli svědčit? Aby obhajoba měla ještě větší problémy s hledáním pravdy? Ne všechny případy, zahájené proti určtému pachateli nebo jako pojišťovací podvod jsou odsouzeny. Právě díky praxi, kdy soudně znalecký posudek zpracovaný z popudu policie nebo pojišťovny je vyvrácen jiným důkazem, což je např. posudek, chcete-li stanovisko jiného odborníka. Názorně z praxe - pojišťovnou jsem byl kontaktován jednou, v případu, který vyhodnotili jako podezřelý. Když naše stanovisko bylo - nehoda se stát mohla tak, jak je deklarována, spolupráce skončila.

 

Jsem možná naivní, ale celý život jsem právu sloužil a tak mu věřím. I tomu místy podivnému, českému. Jak jsem prohlásil na začátku - budu sám žádat o vydání k trestnímu stíhání a použiji všechny obranné mechanismy, které mi trestní řád umožňuje. Spravedlnost je slepá, ale neměla by být hloupá. Na mediální zkratky jsem zvyklý, očekávám spekulace. Takže shrnutí – jde o jednu kauzu, kdo píše o dalších, hledá senzace a jde již o hon na čarodějnice, který zvyšuje náklad novin, nic víc. Jako akce MF Dnes zde.
Tisková zpráva k věci zde.


Dne 20.2.2011


A projev na půdě Sněmovny dne 25.3.2011:

Poslanec Stanislav Huml: Dobré odpoledne. Já si myslím, že svůj projev musím rozdělit do dvou částí, protože i to moje vydání bylo ve dvou částech. První bylo jednání před mandátovým a imunitním výborem a druhá finální část je až teď.

Já mám s mandátovým a imunitním výborem trošičku možná vnitřní problém, protože nechápu jeho pozici a jeho postupy, tak, jak to bylo předvedeno na Davidu Rathovi. Já si totiž myslím, že v případě Davida Ratha byl jednoznačně soud a soud přece nemůže rozhodovat politicky. Soud musí rozhodovat ryze právně, jestli tedy bylo nebylo porušeno. A to je úloha mandátového a imunitního výboru. Nechci se vracet k Davidu Rathovi, ale ono to mělo jakoby z mého pohledu být naplněno i v mé kauze.

Já jsem nad tím trošku přemýšlel a musím nakonec finálově výboru jako celku poděkovat, protože odvedl opravdu v mém případě ryze odborný, právní a tedy nepolitický výkon.

Jsou pravidla, která mají orgány činné v trestním řízení dodržet, a pokud dodržena nebyla, má to výbor jednoznačně pojmenovat a přijmout nepolitické rozhodnutí. Stalo se tak usnesením. Návrh na moje vydání mandátovým a imunitním výborem přijat nebyl. Já si totiž myslím, že on je jediný informovaný. Ten výbor měl i od orgánů činných v trestním řízení všechny podklady. Ani já jsem se do spisu dosud podívat nemohl. Mandátový a imunitní výbor ano. On by měl odfiltrovat případy, kdy je žádost nedůvodná, bagatelní, nepodložená, vykonstruovaná apod. To jediné jsem od mandátového a imunitního výboru žádal.

Bohužel, musím říci, že ne všichni tomu tak rozumí i v naší vlastní straně, protože moje zástupkyně mi na našem výboru řekla, že přesně chápe, že to je špatně, a přesto musí z politických důvodů zvedat ruku jinak. Já si myslím, že to je to nepochopení toho principu mandátového a imunitního výboru. Nad tím byste se všichni fakt měli zamyslet.

Stejně tak v případě Davida Ratha jsme my dnes rozhodovali jako odvolací orgán, a to nebylo rozhodnutí politické, to bylo zase rozhodnutí ryze právní, jestli ten člověk naplnil nějakou skutkovou podstatu nějakého protiprávního jednání, nebo ne. A my jsme dnes přijímali rozhodnutí, které možná v případě Davida Ratha bylo v rozporu s Listinou práv a svobod.

Já znovu děkuji výboru mandátovému a imunitnímu, protože v mém případě rozhodoval dobře. Já jsem opravdu o to rozhodnutí velmi stál.

A teď k vydání samotnému. Teď už mluvím k vám jako k tělesu, které bude rozhodovat o mém vydání. Já se trestního stíhání opravdu nebojím a chci být vydán. To tady říkám všem jednoznačně a dívám se vám přitom do očí. Jde o kauzu z roku 2009, není to kauza politická, je to kauza ryze technická. Kdo jste měli zájem, tak jste mohli vidět na mých internetových stránkách i ten sporný znalecký posudek. Já úmyslně neříkám zmanipulovaný, protože není zmanipulovaný. Může tam být nějaká chyba, ale dělali jsme ho s nejlepším vědomím a svědomím a pracovali jsme na straně obhajoby. A pokud pracujete na straně obhajoby, tak vždycky máte na čele nálepku. Jste někdo, kdo se snaží vyvrátit tvrzení žalobce a soudce se zkrátka na to tak kouká. My jsme se dostali se soudcem do konfliktu. Výsledek vidíte.

Proto tvrdím, že to je kauza ryze odborná a na mých internetových stránkách huml.stanislav.cz si můžete opravdu všechno přečíst. Je to tam se souhlasem objednatele vystaveno už půl roku.

My jsme totiž ani od soudu nedostali všechny podklady v takové kvalitě, jaké by měly být. Měli jsme černobílé fotokopie, barevné fotky jsme dostávali na poslední chvíli. Já to nechci příliš rozebírat.

Osobně si myslím, že ten útok je spíš veden na všechny lidi, kteří se snaží pracovat pro obhajobu, zastrašit obhajobu a vytvářet podmínky pro to, aby soudy měly jednodušší rozhodování. Ale spravedlnost je slepá, měla by poslouchat oba názory. 

A když jsou to názory odborné, tak si myslím, že není od věci, abychom nad tím přemýšleli.

A důvody, proč chci být vydán. Když mě nevydáte, a to říkal pan Gazdík správně, tak do smrti budu mít nálepku, že jsem něco možná spáchal a snažil jsem se to zastřít. Já jsem si stoprocentně jistý, že na konci celého toho procesu bude rozhodnutí soudu, které bude jednoznačné. Proto mi vůbec nedělá žádný problém vás požádat o vydání. A Sněmovna mě očistit nemůže.

A to je všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký víkend. (Potlesk.)

zvukový záznam