Prý bude stát benzin 15 korun

Už jsem si zvykl na nářky na fb i v hospodách. Když máme projevit názor jinak, stydíme se nebo jsme líní. Minulý týden byla další v řadě demonstrací proti korupci a vládě (proč tak tříštíte síly páni organizátoři). Výsledek je pak logicky bídná účast. U protivníků vyvoláváte stejné reakce, jako tvrzení, že benzin bude za 15 korun.

 

Komu si myslíte, že vyhovuje roztříštěnost všech odborových a podobných organizací? Ještě se perete mezi sebou. Do toho vznikají stále nové a nové uskupení. Např. o hnutí Ano2011 jsem mluvil na plénu slovutné Sněmovny 6.11.2011. Tento týden mne velmi zaujal Otevřený dopis panu Babišovi od Evy Hrindové. Má pravdu. Nepolitická politika nemá šanci na úspěch. Pokud se chcete aktivně zapojit do politického života, musíte si vybrat (nebo vybudovat) uskupení, které sloučí podobně smýšlející. Nejde jít žádným směrem, když jeden táhne vlevo, druhý vpravo a v týmu jsou lidé, kteří si nikdy nebudou rozumět. Není to seriózní ani vůči voličům. I na tom ztroskotávají veverky. Osa pravice - levice tu je a bude, byť není tak zřetelná jako v minulém století. Pravice s neviditelnou rukou trhu, levice s regulativy, kdy přísně platí, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhých. Pak se ještě obklopit slušnými lidmi. Je to těžké. Než budovat stále nové a nové strany, není od věci přemýšlet o vstupu do zavedených stran a tam prostě pracovat. Na své vizi o změně.

Za poznámku k minulému týdnu stojí ještě výrok Petra Nečase. Arogance se v uplynulém týdnu vyvalila z úst premiérových. Prý bojovníci proti korupci jsou partyzáni nastoupivší až v dubnu 1945. Silný výrok. Namyšleného člověka, který si myslí - mám vyhráno. Zákon o veřejných zakázkách přitom dostal na frak, díky ODS a subdodavatelé budou stále skryti. To byl ten vítězný boj? Justice stále stíhá jen nepohodlné, s prominenty má stále problém, ale my již jsme dobyli Reichstag. Přitom na blogu jsou stále články, jako píše Oldřich Slováček zde a posílá všechny politiky jaksi někam.

Bez politiků nejde dělat politika a bez lidí nejsou politici. Politici by se lidem neměli vysmívat, jako to udělal premiér, když nespokojené označil za vyčůrané partyzány. Nejenom, že i poslední dny války řada z nich padla. My nejsme ve stadiu, kdy válka končí. Možná, že teprve začíná.

27.11.2011