Svědectví Aleny Maršálkové

Reakce na zápis z jednání Moravskoslezského kraje ze dne 11.4. 2011 (celý zápis zde)

 

V minulých dnech jsem od redaktora jednoho českého média obdržela tento zápis a po jeho přečtení jsem se rozhodla, na něj budu reagovat. V prvé řadě proto, že jde o zápis z jednání členů vládní politické strany, dokonce poslanců PČR, kteří v něm uvádějí řadu spekulativních a lživých tvrzení, a za druhé také proto, že se v něm hovoří o mé osobě. Vzhledem k tomu, že jde o zápis z jednání veřejně činných osob, věřím, že ke všem tvrzením mají důkazy. V opačném případě, by se mohlo jednat, z jejich strany, o protiprávní jednání. Kurzívou jsou psány úryvky ze zápisu, na který posléze reaguji.
Úvod
J.||Rusnok  zahájil dnešní schůzku. Z centrály VV  přišel všem předsedům email ohledně  setkání a vyřešení pozice lídra v MSK. Původním lídrem byla paní Kristýna Kočí.  Do doby nové krajské struktury budu zaujímat pozici lídra. Je nutno zajistit chod MSK.
Reakce:
Strana VV se podle svého programu hrdě prezentuje jako straná přímé demokracie. Nabízí se tedy otázka, jak to, že poslankyně Kristýna Kočí neměla možnost o průběhu dění od 29. 3., kdy dostala „obálku“ od Víta Bárty a svých následných krocích informovat své kolegy v kraji?  Tedy demokratická strana se uchýlila k praktice „o nás bez nás“.


J.Drastichová – informuje ohledně chodu informací, jak probíhaly v médiích.
Dosavadního lídra nahrazuje J. Rusnok, postupujeme podle demokratických stanov strany. Do doby tvorby nových stanov, bude lídrem J. Rusnok.
Reakce:
Podle „demokratických“ stanov byla Kristýna Kočí vyloučena ze strany VV a to i přesto, že ony „demokratické“ stanovy neporušila. Poté co obdržela obálku s penězi od Víta Bárty, kterou označila za úplatek, informovala o korupční nabídce 1. výkonného místopředsedu Jaroslava Škárku. Vzhledem k tomu, že jste přijali vysvětlení Víta Bárty, že jde o půjčku, pak nevznikl a nebyl pro vyloučení Kristýny Kočí podle „demokratických“ stanov žádný důvod.  Druhou verzi, kterou Víta Bárta šíří je, že si K. Kočí řekla o 6 milionu korun a 500 tisíc dne 29. 3. byla první splátka. Pak vás musím upozornit, že protiprávního jednání se dopustil také Vít Bárta, pokud jí  peníze dal a dále měl do 24 hodin informovat J.Škárku nebo L. Andrýsovou dle vašich „demokratických“ stanov. Protože to však neudělal, existuje důvod pro jeho vyloučení ze strany.   

 

J. Drastichová, ještě  informovala, že se novináři z TV Nova, zajímají, kde se setkáváme, aby nás mohli kontaktovat. Nyní info k současné situaci. Vynášení informací z jednání poslaneckého klubu., jaké kroky podnikl pan Škárka.  Podrobnosti z jednání úterního klubu se neúčastnil pan Škárka a pan Huml, odjeli na tajné místo, poté pan Huml vzal KK a odjeli . KK nechtěla přiznat setkání a info.
Nyní do novin unikly pouze určité informace. Na klubu byl vyloučen pan Škárka jako člen poslaneckého klubu  a dále jako člen VV. Panu Škárkovi chtěli někteří domluvit a nereagoval ani na smsky.
Reakce:
J. Škárka ani S. Huml nebyli na jednání PK dne 5. 4. 2011 pozvání. V té době nebyli spolu. S Jaroslav Škárkou jsem byla já. O vyloučení z PK  a ze strany VV se dozvěděl před přímým vstupem do Událostí komentářů 5. 4. 2011 před 22. hodinou v přenosovém voze ČT z vysílání reportáží a zpráv v televizi. Během dne nikdo poslance Škárku ani telefonicky, ani sms neinformoval či nepozval na jednání klubu. Nikdo z vedení VV neudělal jediný krok k tomu, aby se s p. Škárkou domluvil či jej jen vyslechl. Poslanci Parlamentu ČR zvoleni za stranu přímé demokracie tedy vyloučili p. Škárku bez toho, aby vyslechli jeho argumenty, jeho postoj, na základě tvrzení aktéra jedné strany, tedy Víta Bárty.

 

Paní KK se sešla s panem Tlučhořem a Nečasem a nikoho neinformovala. 
Reakce:
K. Kočí informovala premiéra Nečase o tom, že podala trestní oznámení na tehdy člena jeho vlády, na ministra – člena strany, která má v programu boj s korupcí a plně si uvědomovala vážnost toho, že její krok může ovlivnit vztahy v koalici a stabilitu vlády.
Poslankyně Drastichová by si měla vzpomenout na stejné momenty, kdy Vít Bárta bez vědomí poslaneckého klubu VV odjel za prezidentem republiky Klausem, aniž by o tom informoval poslance . Bylo to 20. 12. 2010 v době dohadů kolem osoby policejného prezidenta a 4. 3. 2011, a to okamžitě poté co se na K9 domluvilo v rámci důchodové reformy 7 potravin ve snížené sazbě DPH.  

 

Postupně podávala info o částkách , které dostávala.
Reakce:
Poslankyně Kočí nikdy od 29. 3. nezměnila své tvrzení o obálce, kterou 29. 3. 2011 od Víta Bárty dostala.  Svá vysvětlení měnil, a to téměř každý den, VÍT BÁRTA.
V sobotu 2. 4. od vypuknutí obálkové aféry u J. Škárky ve sdělovacích prostředcích Vít Bárta tvrdíl, že nikdy nikomu nic nedal.
Od 5. 4. začal Vít Bárta říkat, že p. Škárkovi půjčoval na oblečení a to často. Ale půjčoval jen jemu.
Poté, co podala trestní oznámení K. Kočí, tedy 6. 4., si Vít Bárta vzpomněl, že na jednání PK nabídl poslancům, že jim bude dorovnávat peníze, když se zdanily náhrady a oni nevyjdou s penězi.A půjčil takto například p. Vackovi a paní Kočí.  Poslankyně Drastichová to později v tisku vysvětlila, že jeho nabídku pochopila jako dar.

 

Všichni poslanci se sešli u pana Bárty , jen paní Suchá tam nepřišla, protože  to pro ní nebylo oficiální místo.
Reakce:
Ne všichni poslanci se tam sešli. Pozvána tam totiž nebyla poslankyně Kočí, Suchá, Huml. Ostatní poslanci demokratické strany pak jednali 6 hodin v kanceláři Víta Bárty v jeho domě, za účasti Matěje Bárty – majitele bezpečnostní agentury ABL. V té době podle výpovědi jednoho z poslanců, řekl Víta Bárta poslancům, že si K. Kočí řekla o 6 milionů, a to co jí dal, byla první splátka. Tedy žádná půjčka, ani dar či dorovnání, ale korupce, kterou měl Víta Bárta podle „demokratických“ stanov nahlásit. Protože to neudělal, existuje důvod pro jeho vyloučení z VV.  Mnohem závažnější je však fakt, že ministr s titulem JUDr. nenahlásil vše na Policii ČR.

 

Pan Bárta zde informoval o tom,  co a jak je správné.
Reakce:
Kdyby nešlo o tak závažné sdělení a informace, které ovlivňují dění ve vládě, parlamentu, celé společnosti a mají dopady na všechny občany ČR, pak by se nad tímto tvrzení dalo jen pousmát. Co a jak je správné? Pokud poslankyně označila tvrzení Víta Bárty za správné, pak jde o další důkaz autoritativního vlivu Víta Bárty, o jakýsi kult osobnosti, který ovládá a manipuluje s lidmi. Situace je velmi vážná s ohledem právě na skutečnost, že takto Vít Bárta manipuluje a ovládá poslance PČR, tedy zákonodárce. 

 

Půjčka. – Pan škárka byl dlouholetý přítel Bárty a Klasnové, půjčoval si od nich peníze a také se matka Bárty starala o matku pana Škárky. Pan Šk. se rozváděl, měl problémy s penězi, problém s alkoholem a Karolína Peake mu dávala právní poradnu. O 170 tis. si pan Škárka řekl na ministerstvu dopravy před svědkem, při předání nebyli svědci.
Reakce:
J. Škárka odmítá, že by byl přítelem jak V.Bárty, tak K. Klasnové. Měli spolu jen úzké pracovní vztahy. Matka V. Bárty se nikdy osobně nestarala o jeho matku, ale J. Škárka se na ni  obrátil jako na lékařku.  Což předpokládám patří k pracovním povinnostem lékařů. J. Škárka se rozváděl v roce 1993, K. Peake poznal v roce 2004, těžko mu mohla poskytovat právní rady při rozvodu.  Na schůzce na MD, kam si J. Škárku Vít Bárta pozval proto, aby si řekl, kolik chce za to, že mu pomůže prosazovat jeho zájmy, žádná výše částky nepadla. Oba se rozloučili se slovy, že si to musí rozmyslet. A zmiňovaný svědek? Tomáš Jirsa, který však při jejich rozhovoru v koupelně nebyl. Tomáš Jirsa byl poslancům představen jako ředitel PR, ale nesměl být veřejně prezentován, neboť je podle dostupných informací členem ODS a byl ředitelem kanceláře pražského primátora Pavla Béma.

 

Pan Bárta byl skrytou osobou za vznikem VV a tím ho vydírali Škárka i Kočí.  Kočí si řekla o 6 mil.  Za to, že má vyjednávací  funkci v K9. Na to Bárta nepřistoupil a tím skončil první náznak peněz. Další dny bylo zdanění náhrad a platu a tím přišla Kočí o další peníze a poslanci jsme jako klub dostali oficiální nabídku od Bárty, že když budeme ve finančních potížích, máme mu říci o půjčku. Potvrzuje to i Rusnok.
V úterý měla Kočí přijít za Bártou a požádat o 500 tis. Kč  na oděv a kabelku atd. Ples v Opeře něco stojí a další , tak pan Bárta ji u něj doma předal peníze. Kočí tvrdí, že to dostala v deskách vložené při obědě, že ví co to jsou za peníze a že je to jako materiál pro jednání a přišla na to dodatečně.
Reakce:
Pokud Vít Bárta prezentoval chování J. Škárky a K. Kočí jako vydírání, měl se obrátit na Policii ČR, protože by se mohlo jednat o trestný čin.
Na jednání PK, kdy Víta Bárta nabídl poslancům finanční pomoc jsem osobně byla. Nešlo ani o půjčku, ani o dar, ale do dorovnávání!. Proti tomu se tehdy velmi ostře ohradil poslanec Novotný, že tohle nemá Vít Bárta říkat. A mimochodem, je to také v zápise z daného PK. Vít Bárta předal obálku K. Kočí v restauraci, nikoliv doma.

 

Pan Holub upozorňuje na chatu ČT 1 a že ty peníze dala do úschovy. Informace se liší. Pan Stehlík, není nějaké oficiální vyjádření Kočí, před radou VV? Jestli celou situaci nevysvětlila.
Reakce:
Postup K. Kočí při nakládání s penězi je součástí  policejního vyšetřování a není možné jej podrobně rozebírat, nicméně základní kroky popsala K. Kočí mnohokrát ve všech médiích. Členové z Moravskoslezského kraje o vysvětlení K. Kočí nikdy nepožádali.

 

Kočí napsala smsku, že podle jednacího řádu ona svolává klub do PS a tam byl vznesen návrh, aby vedení klubu vedl John a on navrhl, abychom se přesunuli do Štefánkovi.  Tam oni nepřišli a ona prohlásila, že nepřijde do sídla ABL. Několikrát jsme ji kontaktovali a nic.
Reakce:
PK 8. 4. byl řádně svolán K. Kočí do poslanecké sněmovny. R. John, aniž k tomu podle jednacího řádu měl pravomoci, jej svolal do centrály na Štefánkově ulici. Znovu ho tedy svolala K. Kočí do sněmovny. Tam si pak poslanci ihned po zahájení odhlasovali změnu jednacího řádu, aby PK řídil předseda strany R. John, nikoliv předsedkyně klubu, pak jej po 2 minutách přestěhovat do centrály VV.  PK  všech politických stran vždy svolává a vede jeho předseda, u VV jde o velmi nestandardní postup. Centrála VV je hlídaná bezpečnostní agenturou, je tam v místnostech kamerový systém, aniž by o tom lidé, pobývající v těchto místnostech, byli informováni.  Poslanci neměli žádný důvod nepokračovat v jednání PK ve sněmovně a je legitimní právo všech poslanců odmítnout jednat v nevhodných prostorách.

 

Pan Lukáš  a je v pořádku předání 500 tis panem ministrem Bártou? On neví, že jako ministr tohle nesmí? Asi něco není v pořádku
J.Drastichová – to jsou přenesené info a pan Bárta nemá problémy s penězi a peníze nabídl všem .
Reakce:
Pokud poslankyně Drastichová uvádí, že Vít Bárta nabídl peníze všem, pak jen potvrzuje snahu Víta Bárty zavázat si prostřednictvím peněz všechny poslance. Tyto praktiky nemají s demokracií nic společného.

 

J. Drastichová Kočí oznámila úplatek Johnovi a Andrýskové, tvrdí, že ji neměli vyloučit, jelikož ona tuto korupci oznámila. Johnovi nic neřekla, protože v té době byl v Kuvajtu a to může doložit z telefonického výpisu. Andrýsková  říká, že Kočí se s ní bavila tak, že co bys dělala, kdyby ti dal někdo  půl milionu v obálce.  A tobě se něco takového stalo a Kočí na to, že ne , to se jen tak ptám. Kočí byla kamarádka Andrýskové .
Reakce:
Poslankyně za Olomoucký kraj a místopředsedkyně VV se jmenuje Lenka Andrýsová. Podle „demokratických“ stanov strany měla K. Kočí věc ohlásit J. Škárkovi, nikoli R. Johnovi. Předpokládám, že poslanci VV znají „demokratické“ stanovy strany, za kterou ´byli zvoleni. Radek |John byl v na dovolené. K. Kočí jej informovala až 5. 4. na schůzce na MD. Průběh rozhovoru mezi K. Kočí a L. Andrýsovou  byl jiný a je to možné doložil rozhovory L. Andrýsové  v médiích a jistě stejně podala vysvětlení na Policii ČR.  

 

Další doplnění Rusnoka – při příletu Škárky z Kazachstánu, tak hned jeli na chalupu, kde měl chalupu i Kmenta z MF Dnes.
Reakce:
J. Škárku  jsem na letišti vyzvedla já, a byla jsem s ním po dobu tří dnů. Na žádnou chalupu jsme nejeli, tudíž tam neměl chalupu ani p. Kmenta. Nikde se o této skutečnosti nehovořilo a proto je pro mě naprosto šokující, na základě čeho toto tvrdí poslanec PČR Rusnok. 
Panu Rusnokovi chybí k celé kauze konfrontace  Kočí, Škárky a Bárty. Určitě uvidíme, co policie prošetří. Celá kauza je připravená  a tlaky z ODS. Kočí lhala, že jsme ji nevyslechli, protože na klub ona nedorazila. Kočí odmítla jakoukoliv konfrontaci, já jsem s Kočí mluvil. Nedošlo ke konfrontaci, tak je to lež, sekta je také lež a načasování a sled událostí není náhoda.
Reakce:
K. Kočí byla připravena na přímou konfrontaci s poslanci 8. 4. na řádném poslaneckém klubu ve sněmovně. Já osobně jsem jí připravovala všechny podklady. Velmi o to stála, ale odmítla odjet do centrály VV, která je pod dohledem ABL. Nikdy žádnou konfrontaci neodmítala. Zúčastnila se jednání v Plzeňském kraji, kde členové VV chtěli slyšet její vysvětlení, naopak Vít Bárta, který byl také pozván, nepřijel. Jednání byla přítomna i poslankyně Drastichová, která na slovní útok ze strany J. Škárky, že je také adresátkou jedné z obálek s penězi, se k tomuto tvrzení vůbec nevyjádřila. Tamní členové poté přijali usnesení a postavili se za J. Škárku a K. Kočí a navrhli vyloučení Bárty z VV. Od začátku celé kauzy čeká na vaše pozvání, a moc stojí o to, vám to všechno vysvětlit.

 

Aktuální stav v našem poslaneckém klubu je po sobotním jednání  takové, že se jedná o semknutý klub 20 lidí, energický, který hodlá pracovat dále, aniž přijdou tlaky okolí – Tlučhoře atd.
Reakce:
Uvědomte si, že sice jde o semknutý klub, ale také jde o klub, který je záměrně izolovaný od všech jiných  názorů. Těmto lidem je do hlav stále pumpováno jen stanovisko Víta Bárty. Jde o jednání a chování, které odborníci označují za znaky sekty.

 

Drastichová – dědeček Kočí byl člen Stb, otec kočí má zakázky na ministerstvu vnitra, financí, MPO, býv. přítel Kočí je přítel vysoce postavého člověka ve Skansce.
Reakce:
Jde o velmi závažná tvrzení a doufám, že v případném  občansko-právním sporu, unese poslankyně Drastichová důkazní břemeno.

 

Drast – Kočí opravdu byla jistá, že sežene 7 poslanců, mezi námi byla nedůvěra a podporovala ji i paní Maršálková, ta byla našeptávačem. Já jsem byla nedůvěřivá k panu Bártovi a nevěděla jsem na čí stranu půjdu. Kočí slíbila, že 7 lidí sežene.
Reakce:
K. Kočí nikdy nikomu neřekla a neslíbila, že sežene 7 poslanců, kteří vystoupí z klubu. Nedůvěra, která panovala v klubu, vycházela z direktivního jednání Víta Bárty, z nemožnosti poslanců pracovat podle svých představ, vystupovat a prezentovat své názory, nikoliv názory V. Bárty, které mu pomáhaly, při prosazování jeho zájmů.
Kategorický odmítám nařčení poslankyně Drastichové, že jsem byla něčím našeptávačem. Pracovala jsem jako PR manažérka a myslím, že právě v Ostravě jste mě měli možnost nejvíce poznat. Ve svém volném čase o sobotách jsem se vám věnovala při přípravě na komunální volby  a P. Kazimirskému před vystoupením u V. Moravce. Poslankyně Drastichová a také J. Rusnok po celou dobu patřili mezi  nejméně PR aktivní poslance, což lze doložit týdenními analýzami a tabulkami, které jsem musela pro Víta Bártu zpracovávat. Na téměř každé PR poradě jsem oba poslance musela obhajovat před kritikou vedení, protože ne každý člověk má dar pro PR. P. Drastichové jsem hledala témata, doslova tlačila, aby se více prosazovala. Pomohla jsem jí při přípravě návštěvy J. Dobeše v Orlové a ve svém volném čase za ní byla několikrát v Orlové. Když jsem ji určila na tiskovou konferenci ve sněmovně, čelila jsem velkému tlaku z vedení VV,  které chtělo, aby tam šla místo ní poslankyně Navrátilová. Jsem velmi zklamaná, že za to, že jsem oba poslance vždy veřejně obhajovala na PR poradách, mě poslankyně Drastichová počastovala takovým hanlivým slovem. A navíc, aniž bych se tomu nařčení mohla bránit.   

 

Návrh na usnesení:
Předsedové klubů politické strany VV v MSK  na svém jednání  dne 11.4.2011  přijali usnesení , ve kterém nikdo nebyl proti:
1)  plně podporují   vedení strany v čele s Radkem Johnem   a poslanecký klub VV.
2)  vyzývají Kristýnu Kočí, aby  neprodleně vrátila poslanecký mandát, který nabyla na kandidátce VV za MSK.
Pro 13 – proti 0 – zdržel se 1
Reakce:
Znovu musím upozornit členy VV, že by si měli přečíst „demokratické“ stanovy své strany, protože výzvu v bodě 2.  může podle těchto stanov učinit  pouze orgán VV, tedy nikoli kluby. Navíc by měl každý občan ČŘ znát platné zákony, podle kterých není možné „vrátit“ poslanecký mandát a jak tedy mandát poslance vzniká a kdy zaniká.  
Mgr. Alena Maršálková
bývalá PR manažérka PK VV
6. května 2011