Generálské epolety dávají ve Vatikánu s velkou pompou

Gratuluji Dominiku Dukovi k získání nové hodnosti. Doba je zlá a prodloužená ruka Vatikánu v naší zubožené zemi bude mít alespoň roucho, prsten a pokrývku hlavy v barvě, která říká, že papež si našich katolíků cení. Možná si cení i nás nekatolíků, kteří jsme léta přispívali na chod jeho klanu, doufaje, že ve Sněmovně pak bude dostatek ochotných zvednout ruku pro dar v řádu desítek miliard našich daňových korun, vybraných ze zvýšeného DPH na potraviny.

 

Při přímém přenosu jsem si vzpomněl na jinou hlavu, která nosila jinou čepici a jiné roucho. Prsa měl, ke konci kariéry, dotyčný pokrytý medailemi od ramene až po pupek. Už nebylo stužky ani kam připínat. V jednom televizním pořadu se jej moderátor ptal za co medaile dostal. Zda byl u Buzuluku. I dostalo se mu odpovědi - tuhle plaketu jsem dostal od krajského ředitele xy (rozuměj podřízeného této hlavy), tuhle od šéfa dopravky, už ani nevím za co to bylo.

Ten generál Policie ČR, rozdával svým ovečkám milionové odměny (některým) a prestiž svému sboru těmi medailemi neudělal. Nebyla mu dost dobrá ani uniforma, kterou nosili jeho podřízení. Také si nechal roucho ušít jen pro sebe, aby měl takové v republice jen on, samojediný.

Katolická církev dělá stejnou chybu. Zlatem, pozlátkem, ani líbáním ruky papežovi si ovečky nezíská. Víra, ta pravá víra, není o papeži. To je jen bohapusté show. Stejně nesmyslné jsou hodnosti kněží. Copak by říkal Ježíš, kdyby viděl dnešní vatikánskou katolickou církev?

Postrádám skromnost duchovních. Vidím jen okázalost a přístupem k církevním restitucím i hamižnost. Už chybí jen ty medaile.

Duka.jpg