Jisté není nic ani v právu natož v politice

Vracím se ještě ke kauze Lessy. Ústav státu a práva podle Novinek.cz vydal dva posudky, každý jiný. Pecina rozhodoval podle druhého, který údajně praví, že v takovém případě by vlastně právně Lessy nikdy prezidentem ani být nepřestal, a neplatilo by tak ani následné ustanovení jeho nástupce Martina Červíčka do této funkce. „Domníváme se tedy, že v takovém případě by služební rozhodnutí o ustanovení nynějšího policejního prezidenta muselo být přezkoumáno ministrem vnitra. Takové přezkoumání pak patrně povede ke zrušení rozhodnutí o ustanovení,“ napsal vnitru Bárta.

 

Pojďme problém analyzovat selským rozumem a vynechme politiku.

Kdo viděl film Trosečník s Tomem Hanksem zavzpomínejte. Po letech se vracel do života na ostrově kde ztroskotal. Byl již prohlášen za mrtvého, jeho manželka se vdala, měla děti s jiným, jeho majetek byl, až na auto, fuč a jeho místo ve firmě bylo obsazeno.

Právně není problém takového člověka v rámci obnovy řízení uznat za živého - byly zjištěny nové skutečnosti a fikce, že je mrtev se ukázala jako nesprávná. Tím to však končí. 

Jeho manželství bylo zrušeno a protože jeho žena žije dnes v manželství s jiným, v tomto vztahu se daří dětem, je zde překážka (veřejný zájem) a obnovit manželství, které bylo před lety ukončeno nesprávně rozuhodnutým úmrtím, obnovit nelze. Druhého manžela a otce dítěte, ani děti problém Toma Hankse uvízlého pár let na pustém ostrově nezajímá. Jich se fikce jeho smrti ani okrajově nedotýká. Vzít jim matku není možné.

Podobně by takový člověk dopadl i s nárokem na již utracené dědictví. Obsazené pracovní místo může zaujmout jen tehdy, je-li dobrá vůle zaměstnavatele a určitě ne na úkor kohokoliv jiného.

Pokud by byl soudce, jeho případy by rozhodl někdo jiný a není možné prohlašovat, že mohly být rozhodnuty jinak, kdyby je soudil on a chtít je celé projednávat znovu. A třeba by je opravdu jinak rozhodl.

Aktérům pseudokauzy dva policejní prezidenti lze doporučit chladnou hlavu. Lessy je oběť Kubiceho, když jej vyrazil na hodinu, bez nároků a nepočkal ani na rozsudek. Červíček je oběť Kubiceho, který jej jmenoval místo aby jej pověřil, čímž mu dal falešný pocit jistoty. O způsobu ustanovení obou do funkce byly veřejně vysloveny pochybnosti. Aby nakonec nedopadlo řízení tak, že nemáme dva, ale žádného policejního prezidenta. Zákon o služebním poměru má, na rozdíl od správního řádu, výrazně delší lhůty pro přezkum.  

A opět nehodnotím kvalitu ani jednoho muže. Jde o právní jistoty a pravidla, která by měla platit pro všechny stejně - zleva, zprava, shora i zezdola. Vydat dva posudky a každý s jiným závěrem ve stejné problematice, to by profesionál udělat neměl. Zdroj opaku zde.

8.12.2013