Lessy versus Červíček

Martin Pecina uspěchal rozhodnutí. A nerozhodl správně. Svými prohlášeními pak navozuje pocit chaosu. Už jen tvrzení, že máme v jednom okamžiku 2 policejní prezidenty je holý nesmysl.

Petr Lessy byl kázeňsky potrestán za skutek, kterým podle ministra vnitra poškodil dobré jméno policie. Pak nastoupila Generální inspekce a začala ho ve stejné věci stíhat pro trestný čin. Podle dostupných zdrojů soud prvního stupně rozhodl, že skutek se nestal tak, jak byla podána žaloba. Odvolací soud pak řízení zastavil z důvodů procesních - non bis idem. Tedy nikoliv trest 2x v jedné věci. 

Původní kázeňský trest je však stále pravomocný. Petr Lessy podal žalobu na jeho zrušení, soud ještě nerozhodl. Zřejmě to byl důvod, proč poradní komise ministra navrhovala ministrovi Pecinovi vyčkat. Jde totiž o to, že i kázeňský přestuipek může být důvodem k propuštění ze služebního poměru. A ten je stále pravomocný.

Poté co ministr vyhověl a zrušil propuštění, žalobu může Petr Lessy klidně stáhnout. Kdo měl ve věci pravdu se již nedozvíme.

Postavení Martina Červíčka je zvláštní. Nebyl-li jmenován do fce zákonně, jak dnes opatrně tvrdí Martin Pecina, pak veškerá jeho rozhodnutí bude přezkoumávat Lessy? A co ředitel pražské policie? Ten byl jmenován do fce po Červíčkovi, který tedy v případě nezákonného rozhodnutí o jmenování pol. prezidentem je stále ředitelem Prahy a nový ředitel tedy také všechna rozhodnutí konal protiprávně? I on seděl na nějakém místě a tak ho vracíme zpět, ale kam, když i jeho místo je obsazeno.

Martin Pecina bude čelit podezření, že zbrkle konal jen proto, aby mu i po odchodu z funkce zůstal vliv na policii přes Petra Lessyho. O tom, jak ovlivňoval obsazení funkcí v policii jsme se dnes dozvěděli od Martina Červíčka v několika náznacích.

Dnešní rozhodnutí ministra vnitra nelze hodnotit jinak, než jako zbrklé, nepromyšlené a přesahující kompetence.

Nehodnotím, který z obou mužů je lepší. Ani odvolávání Petra Lessyho z funkce, což jsem již v jiném článku udělal. S ohledem na právní kontinuitu policejního sboru se domnívám, že čistě právně je stále jediným policejním prezidentem Martin Červíček. Bude se pro tento závěr hledat pracně zdůvodnění v obecných rovinách práva. Názor Ústavu státu a práva znám a považuji jej za chybný a příliš zjednodušující. Nebere v úvahu postavení Martina Červíčka, který nic nezavinil ani policie jako celku.

3.12.2013