Mašíni a jejich "historický" odkaz

autentické foto z místa činu, digitálně obarvenofoto: kriminalistický technik

Odpověď Jaroslavu Čvančarovi na otevřený dopis, zveřejněný mj. zde. Pokud mi dnes vyčítáte, že nepíšu stejným způsobem o pochopech a vrazích Milady Horákové, pak musím připomenout jeden detail, který Vám uniká. Jejím vrahům dnes nikdo nedává medaile, ani je neoslavuje jako hrdiny. V každém článku o Mašínech říkám, že nebudu oslavovat Gottwalda, Stalina ani Mašíny. Politické soudy padesátých let považuji stejně jako Vy za vraždy. Stejné vraždy, jakých se dopouštěli i Mašíni.

 

O podjatosti

Máte pravdu v jednom. Jsem podjatý. Ano nosil jsem uniformu policisty Policie ČR 16 let, uniformu příslušníka veřejné bezpečnosti, chcete-li SNB 12 let. Dohromady 28 let. Dlouhá doba. Uctil jsem nejednou památku Jaroslava Honzátka (uctívat budu i nadále), člověka, který sloužil ve stejné uniformě, kdyby to byl četník z doby před válkou, měl bych k jeho vrahům pocity stejné. Mohlo mne v době služby potkat totéž. Stál jsem proti mnoha pochybným existencím a vím o čem je řeč a jaká jsou rizika práce, kdy se snažíte, aby ostatní mohli v klidu spát, když vy na ulici bdíte.  Tomu vztahu k padlým kolegům se říká kolegialita.

Voláte po objektivitě. Hledám ji také. Co je neobjektivního na faktu, že Jaroslav Honzátko byl svázaný s rukama za zády a podříznut v době míru v hlubokém vnitrozemí na venkovské policejní stanici? Co má společného jeho osobní spis s faktem, že byl popraven bez soudu? Mašíni ho také v době vraždy neznali a bylo jim to úplně jedno, kdo před nimi stojí. Byl vyzván, aby šel někomu pomoct k dopravní nehodě a on se oblékl a šel.

Skutky Mašínů dnes glorifikujete, přestože nejbližší příbuzní žijí, přestože to byly vraždy a těžké újmy na zdraví na českých spoluobčanech (hasič, policisté, pokladník) a prováděli diverzní akce nikoliv na špičkách režimu, ale na řadových spoluobčanech a jediným výsledkem jejich "hrdinného odboje" bylo zapálení 17ti stohů slámy. A kradli. A bohužel pár vražd či zranění obyčejných lidí, žádných představitelů režimu.

Naše generace zemi ke komunismu nepřivedla, narodila se v něm a opustila jej.

Máte snahu namazat máslo na mojí hlavu tvrzením, že starého komunistického psa nové demokratické kousky nenaučíš. Nikdy jsem netajil svoji minulost a nestydím se ani za jeden den, který jsem dosud prožil. Byl jsem stejně šťastný jako mnoho mých blízkých, když se otevřely hranice a mohli jsme cestovat a vidět dosud nepoznané. Byli jsme generace vyrůstající ve skleníku, které se otevřely dveře a nevěděli jsme, co je za nimi. Už to víme.

Zmrzačená země

Svěřili jsme svou budoucnost lidem, kteří nám postupně prodali pod cenou většinu bank, průmyslu a všechno co mělo nějakou cenu postupně "poztráceli" cestou a ještě stát - nás -  zadlužili. Když už to začíná být neúnosné, tak tito politici uchopí nějakou věc z minulosti a odvedou pozornost veřejnosti. Teď jsou to Mašíni. Ne náhodou jim medaile vezl ministr, který se koupe v problémech s kauzou PromoPro.

Odmítám tuto hru hrát. Dejte si Mašínům své medaile, odškodněte je z peněz daňových poplatníků, které jste vybrali i od příbuzných jejich obětí. Je a bude to Vaše vizitka. Nedivím se, že vadí, když o tom otevřeně mluvíme. Ale jsem dnes větší demokrat než řada mých pravicových kolegů ve Sněmovně. Mimochodem veverky měly původně středolevicový program. Pravicová strana? Až po volbách. Odčerpali plánovaně voliče ČSSD. To jen, že jste to zmínil.

Odkaz Mašínů? I loupežná vražda je v Čechách hrdinství.

Čerpal jsem ze spisu, který měl být spálen. Nehodil se. Historický odkaz Mašínů? Trestní řízení zastavené zvláštním, politickým policejním orgánem s názvem ÚDV (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu)? Trestní stíhání za vraždy nejen komunistů byl zločin komunismu? Je vůbec právně správná příslušnost tohoto útvaru? A čtení odůvodnění, proč bylo nepromlčitelné trestní stíhání zastaveno je opravdu nutné pro opravdové historiky uchovat. Žalobce, dříve prokurátor měl podle vyšetřovatele ÚDV konat. S vědomím toho že konat nelze, když nebyl vyslechnut obviněný a ubrána by mu byla základní práva na obhajobu. Mohl (ale nemusel) využít řízení proti uprchlému a protože nevyužil je řízení promlčeno a zastaveno. Dnem sdělení USA, že nebudou vydáni  (USA neuznává ženevské konvence a byla studená válka) začala podle výkladu vyšetřovatele běžet promlčecí lhůta a vymalováno. Z vrahů (sami se k vraždám hrdě hlásí) se stali hrdinové. Byl-li jsem u dopravky, jsem příslušník zločinné organizace a měl bych podle mnohých zalést do díry a mlčet. Gauneři s rukama od české krve jsou oceňováni. To je historický odkaz hodný 21 století.

 

A když už mluvíme o demokracii, přijďte se podívat do Poslanecké sněmovny, jak se dnes uplatňuje. Jak se chovají strany s většinou se můžete dočíst i na mém blogu ve starších článcích. Možná právě proto, že jsem zažil podobné chování vládních špiček před rokem 1989, jsem jeden z těch, kteří si troufnou stav pojmenovat i nyní, protože na diktaturu, opovrhování opozicí a její kriminalizaci mám jednoznačnou odpověď. Co nechcete, aby bylo činěno Vám, nečiňte druhým. Vrátí se vám to i s úroky.

 

Oběti:
Kašík - příslušník SNB - udeřen železnou tyčí do hlavy, zastřelen
Jaroslav Honzátko - příslušník SNB - omámen chloroformem, spoután, podříznut dýkou
Josef Rošický - pokladník společnosti Kovolis - zabit při přepadení vozu s penězi
(Jan Lecián - dobrovolný hasič - připraven o oko při potyčce ohledně zapalování stohů bratry Mašíny)
H. Grumini - příslušník Volkpolizei - zastřelen na stanici Uckro
Martin Lehman - příslušník Volkpolizei - zastřelen na stanici Uckro
H. Hoffmann - příslušník Volkpolizei - zastřelen během obklíčení Mašínů v lesíku u Waldowa
Heinz Sunckel - příslušník Volkpolizei - zastřelen během obklíčení Mašínů v lesíku u Waldowa
Pro mne jsou pouze vrahy. Za hrdiny naopak považuji Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka (atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha).

Oběti "odbojové skupiny" Mašínů:

Oldřich Kašík - příslušník SNB na stanici v hlubokém vnitrozemí - udeřen železnou tyčí do hlavy, zastřelen

Jaroslav Honzátko - příslušník SNB na stanici v hlubokém vnitrozemí - omámen chloroformem, spoután, bezbranný podříznut dýkou

Josef Rošický - pokladník společnosti Kovolis - zabit při přepadení vozu s penězi

Jan Lecián - dobrovolný hasič - připraven o oko při potyčce ohledně zapalování stohů bratry Mašíny

H. Grumini - příslušník Volkpolizei - zastřelen na stanici Uckro

Martin Lehman - příslušník Volkpolizei - zastřelen na stanici Uckro

H. Hoffmann - příslušník Volkpolizei - zastřelen během obklíčení Mašínů v lesíku u Waldowa

Heinz Sunckel - příslušník Volkpolizei - zastřelen během obklíčení Mašínů v lesíku u Waldowa

Ukradené taxi, sanita a další krádeže v tomto světle ani nestojí za řeč, jen ti lidé ponecháni omámeni v lese svázáni u stromu nebo okradení na to měli určitě jiný náhled.

Z diskuse:

Toto téma nemá co dělat s rudými, ani s oranžovými, modrými, zelenými, nebo jinými. Má co dělat s morálkou, s vnitřním přesvědčením každého z nás. Nevím kdo na to přišel a kdo zastává názor, že pravicově smýšlející člověk vidí v Mašínech hrdiny. Udělat z Mašínů hrdiny, dávat jim řády a projevovat jim úctu, k tomu buď musí mít naši politici informace, které nemá celá naše veřejnost, nebo k tomu musí mít hroší žaludek a zvrácené myšlení.