MIMOŘÁDNÉ VOLBY 2013

 

Díky všem voličům ČSSD ve Středočeském kraji, kteří mne preferenčním hlasem dali důvěru. Vážím si toho a nezklamu. 

 

V uplynulém období, kdy jsem se na 3 roky stal politikem, jsem prošel životní etapou, ze které se pokusím nyní složit účty.

Co jsem ve Sněmovně prosadil:

1. Za svůj hlavní úspěch považuji prosazení návrhu, aby se dopravní výchova dostala do učebních plánů škol. Tedy aby výuka nebyla do určité míry náhodná, amatérská a nesystematická. Bude tomu od tohoto školního roku jinak. 

2. Bezpečnost na silnicích zvýší povinnost používat za snížených povětrnostních podmínek zimní pneumatiky. Předloha byla přijat ve velmi liberálním znění. Pokud bude suchá silnice, pokutu vám nikdo nemůže udělit ani v rozhodujícím, datumem ohraničeném období. Lépe to nešlo.

3. Částečně cítím zásluhu i za přijetí řešení výmluv na osobu blízkou. I za cenu, že pokutu uhradí vlastník vozidla a nebudou přiděleny trestné body řidiči. Kdo jezdí podle pravidel nemá se čeho bát. Nakonec můj návrh nebyl přijat, zapracovali právníci ministerstva dopravy, jejichž dílo je současné znění.

4. Bojoval jsem proti nemravným odměnám státních pracovníků. Byl jsem první kdo interpeloval ministry vnitrra ve věci odměn policejních špiček a dopravy ve věci mezd managementu Českých drah.

5. Neváhal jsem vydat Davida Ratha, byť jsem měl velké výhrady k legalitě postupu policie. A nebál jsem se to ve Sněmovně pojmenovat.

6. Byl jsem vydáván za údajný trestný čin související se znaleckým posudkem, který ústav pod mým vedením zpracovával a kde jediný závěr zněl: Žádáme po soudu, aby nebyl líný a provedl rekonstrukci dopravní nehody. Přestože jsem požádal o vydání, vydán jsem nebyl. Proti mému kolegovi, který u soudu vystupoval se mnou, bylo trestní stíhání zastaveno. Posudek si můžete přečíst celý. Celá kauza pak definitivně rozhodla o mém vztahu k Věcem veřejným.

7. V opoziční roli, do které jsem se dobrovolně vydal, byly možnosti omezené. Bez ztráty cti však nešlo jinak.

 

Proti čemu jsem se postavil (i když neúspěšně):

1. Ocenění vrahů. Tedy spor o "hrdinské činy" bratří Mašínů. I za cenu rozkolu ve straně, za kterou jsem kandidoval. Vrah zůstane vrahem. odmítám oslavovat Stalina, Gottwalda, ale i Mašíny.

2. Církevní restituce. Marně jsem ve Sněmovně argumentoval obsáhlým materiálem. Víc se fakt udělat nedalo.

3. Odmítl jsem omezení diskuse ve Sněmovně a argumentoval velmi podrobně v projevu k daňovým zákonům a provatizaci sociálního systému. Obojí se dalo jen verbálně a hlasováním odmítnout. Byli jsme však doslova převálcováni.

4. Opakovaně jsem hlasoval pro nedůvěru vládě Petra Nečase. Můj hlas dostala jen na začátku volebního období, kdy šlo o sliby, které se průběžně přestávaly plnit. 

5. V klubu ČSSD jsme společně podávali řadu smysluplných návrhů, které byly většinou odmítány. 

 

Politika je těžká práce. Je třeba se naučit v Parlamentu pohybovat, mluvit, poznat mechanismy a pravidla pro předkládání smysluplných věci. První volební období je do určité míry zácvik. Cítím, že jsem tímto obdobím prošel se ctí. Proto jsem požádal o zapsání na kandidátku ČSSD, Bylo mi vyhověno. Díky za to, že mohu znovu předstoupit před voliče a složit účty. Hodnotit mě budete Vy. Je to na vás.

Bez preferenčních hlasů nemám šanci.

9.9.2013

aktualizováno 4.11.2013