Ministr obrany Stropnický a jeho informace

Stíhačky Ruské federace nad Evropou vyděsily 5.11.2014 Poslaneckou Sněmovnu. Omezím se na citace stenozáznamů. Ministr obrany byl vyznán, aby se vyjádřil, co si vláda myslí o zahraniční cestě místopředsedy Sněmovny do Moskvy na pozvání "osoby na indexu USA a EU". Index nezakazuje s nimi mluvit, ale oni nesmí cestovat k nám. Nic víc nic míň. Udělejte si názor sami, kdo mluví pravdu, kdo lže a kdo si prostě jen vymýšlí:

Ministr obrany ČR Martin Stropnický 

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, jestli se to, co řeknu, dá označit za stanovisko vlády, ale to je spíš ze skromnosti, s prominutím, než nějakého alibismu. Já se omezím na fakta.

Organizační okolnosti celého výletu jsou velmi nejasné. Na čí pozvání se akce koná? Na pozvání vysokého představitele politické reprezentace současného Ruska. Toho Ruska, které anektovalo Krym, například. Pan Sergej Železňak je na indexu EU. Tento index je součástí sankcí EU. K sankcím EU se Česká republika přihlásila. Zdůrazňovala, že je zapotřebí zachovávat unijní jednotu.

Nedávno proběhly volby v Doněcké a Luhanské oblasti. Pod ostrahou samopalů byli demokraticky zvoleni dva představitelé, o kterých nikdo přesně neví, odkud přišli. Takže teď už mají legitimitu řádného zvolení. Ale asi ne řádného podle našich představ a norem. Ruská federace tyto představitele uznává, demokratické země nikoliv.

Možná ještě jeden detail: vzdušný prostor řady evropských zemí je soustavně a intenzivně narušován ruskými nadzvukovými letouny.

Já bych to nezlehčoval takovými poukazy na to, jestli je pan místopředseda teď někde ve vzduchu nebo v luftě. Mně tato fakta bohatě stačí, abych konstatoval, že jsou v přímém protikladu s našimi zahraničněpolitickými zájmy. To je všechno, co k tomu mohu říct. Děkuji. (Silný potlesk z pravé poloviny sálu.)

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, ač jsem vládní koaliční poslanec, nebudu zastírat, že poněkud zírám, jaký program má tento týden tato Sněmovna. Ale vidím, že se dostaneme i k velice zajímavým bodům. Nezastírám též, že jsme hodiny strávili významným bodem lesní školky, tomu jsme se věnovali intenzivně. Ale najednou, jak zde poslouchám diskusi k současnému bodu, tak mě zarazila jedna věc. A já nevím, jestli jste to jako poslanci Parlamentu České republiky zaznamenali. Pan ministr obrany zde v diskusi vystoupil a kromě jiného poznamenal, a já nemám důvod jeho slovům nevěřit, že opakovaně vzdušný prostor narušují nadzvukové letouny Ruské federace.

Dámy a pánové, já nejsem členem výboru pro obranu ani se nevyznám v tom, co je a co není tajné, ale jelikož jste poslanci České republiky, já si myslím, že když už jsme věnovali tolik času lesním školkám, že pro poslance suverénní země je daleko závažnější, aby nám někdo vysvětlil, kam ty letouny létají a co se proti tomu činí. To je pro mě poměrně zásadní bod a jako bývalý voják bych rád slyšel na toto jistou odpověď. Děkuju. (Potlesk ČSSD a KSČM.)

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, na kolenou vás prosím, možná někdo někomu skáče na takzvané bílé pejsky. Máme jediné téma: náš postoj, jestli nás zastupuje, nebo nezastupuje dnes, zítra a pozítří Vojtěch Filip v Ruské federaci. Kdokoliv z nás tady řekne nějakou košatější větu, ti ostatní mu na to skáčou. V tuto chvíli se už pan místopředseda Vojtěch Filip pohybuje na území Ruské federace jako námi zplnomocněný vyslanec. Utněme to tím hlasováním a všechna ostatní důležitá témata přenechme jiným bodům a jiným dnům. Ale teď jsme pod časovým tlakem, abychom včas vzkázali Evropě a celému světu, budeme-li mít k tomu tu sílu a většinu, že nás tedy opravdu dnes v Moskvě Vojtěch Filip nezastupuje.

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se panu kolegovi Kalouskovi omlouvám. Vím, že zde máme jedno téma. Nejsem tak negramotný, abych si ho nemohl na tabuli přečíst. Ale omlouvám se i kolegovi z výboru pro obranu. Toto je Poslanecká sněmovna. Tady se diskutuje. Omlouvám se vám, ale během jednání jsem zaslechl od ministra obrany, že došlo k tomu, co jsem komentoval.

Ano, jestliže pan kolega Kalousek je znepokojen, a já ho chápu, že se teď někde pohybuje delegace bez souhlasu, tak já jsem stejně tak znepokojen, že se možná v této chvíli nad naší republikou prohání cizí, a snad jsem pochopil, válečný stroj. Nezlobte se, jestli jsme zde diskutovali o výbuchu muničního skladu a též jsem nevstupoval do diskuse, protože šlo říct, že jistě občané z té obce mohli zaznamenat tiskovou konferenci vlády, kde se hovořilo o těchto problémech, mně bude stačit stručná informace od pana ministra Stropnického na této půdě, že v současné chvíli nad naším územím není žádný cizí válečný stroj. O nic jiného mi nejde. Od toho jsem poslanec. A já si nemyslím, že Parlament České republiky by takovouto poznámku měl přejít. A pak se na mě, kolegyně a kolegové, nezlobte, jestliže budeme přecházet i tyto poznámky, zní to hrozně, ale pak sem opravdu nemusíme chodit a budou tady stačit jenom předsedové poslaneckých klubů s patřičným počtem hlasů. Děkuju. (Potlesk z řad ČSSD a KDU-ČSL.)

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Jenom velice stručně si dovolím reagovat. Domnívám se, že je to odbíhání od toho podstatného, čím se teď máme zabývat. Moje poznámka byla ze zcela otevřených a všem dostupných zdrojů. Předpokládám, že takové zdroje jsou přístupné i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové. A výskyt nějakého cizího stíhače nad územím České republiky se opravdu při vší úctě neřeší na půdě této Sněmovny. Také jsem řekl na některých územích některých členských států... (V sále je stále vysoká hladina hluku.)

Prosím, abych ještě mohl dokončit, už to bude krátké. 

A pokud chcete tu faktickou informaci v její určité strohosti tak, jak byla publikována, tak velitel pro Evropu generál Breedlove konstatoval, že jsou narušovány vzdušné prostory některých aliančních zemí. Konkrétně se jedná o Portugalsko, pokud byste chtěli být explicitní. Toto vše bylo ale publikováno v minulých dnech. A zažádal si směrem k vládě Spojených států o určitou posilu. To je vše.

Náš vzdušný prostor nikdo v tuto chvíli nenarušuje. Pokud by se tak stalo, věřte, že by to byl můj první bod v 9.00. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, zpravodaj, nebo už ani nevím přesně kdo, ale někdo tady mluvil o propagandě a zneužívání propagandy z jedné či z druhé strany. Já se přiznám, že i jako místopředseda výboru pro obranu jsem byl relativně v klidu, když pan ministr obrany informoval o ohrožení našeho nebo jakéhokoli jiného vzdušného prostoru členské země Aliance, protože jsem to bral jako součást té propagandy. Jeho vystoupení prostě mělo propagandistický charakter a já jsem si říkal: no, není to nic moc, jako propagandista by se mohl vytáhnout, ale pokud to v někom vzbudilo obavy - a pan Koskuba dal jasně najevo, že to považoval i za něco jiného, tak k tomu musím ještě něco dodat.

Nevím, jak moc pan ministr obrany je ministrem obrany a jak moc je propagandistou. Ale vím docela jistě, že do dnešního dne si v otevřených zdrojích - protože já taky žádné jiné nemám, ale potěšilo mě, že pan ministr taky žádné jiné nemá, a tím pádem jsme na tom stejně (potlesk poslanců KSČM.) - takže vím pozitivně, že do této chvíle si žádný členský stát Aliance ani Evropské unie nestěžoval na to, že by nějaký cizí letoun pronikl do jeho vzdušného prostoru. O tom prostě nevím. Nevím ani o tom, že by si jakákoli letecká společnost stěžovala na to, že by je nějaký letoun přímo ohrozil. Tedy jinými slovy, to, co se odehrává v našich médiích dost často, lze považovat za jakousi kouřovou clonu, kterou vypouštějí novináři ve snaze dramatizovat situaci a vztahy mezi řekněme Ruskem a dnes už dá se říct zbytkem západní civilizace. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jsou to fámy a že jsou to velmi nebezpečné hry, které mohou jen skutečnou situaci zhoršit. A pokud nám pan ministr potom chce sdělit, že kdyby náhodou došlo k narušení vzdušného prostoru, tak že je to záležitost výboru pro obranu... No, to tedy rozhodně není. To je zase už úplně jiná kategorie. A dostáváme se do úplně jiné polohy. To už by byl opravdu velmi vážný konflikt, který bychom museli řešit - rozhodně ne na půdě jednoho výboru.

Jsem nesmírně zděšen z toho, kam se dostáváme touhle tou diskusí, že se z původního vnitřního problému Sněmovny pomalu posouváme někam úplně jinam a začínáme řešit současnou složitou zahraničněpolitickou situaci. Nicméně jsme připraveni vést i tuto diskusi. Budete-li mít vůli, můžeme v tom pokračovat. (Potlesk poslanců KSČM.)