Jde o bezpečnost nebo o prachy?

Nášivky s reflexními prvky byly shledány účinnějšími než aktivní osvětlení. A věta "Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených," byla shledána dostatečnou. 

Vidět a být viděn

Zásadu vidět a být viděn na silnici ctím a rozumím snaze ji uplatnit. Jak by ne, neosvětlený chodec v tmavém osvětlení mne mnohokrát vystrašil a vyšetřoval jsem mnoho případů, které skončily tragicky. Ministerstvo dopravy předložilo návrh, který na neosvětlené komunikaci stanovuje povinnost používat reflexní prvky. Jen zapomněli stanovit, kde mají být rexlexní prvky umístěny, jak mají být velké a jakou mají mít odrazivost. A nemají v zákoně ani zmocnění, aby mohli podrobnosti stanovit ve vyhlášce. Výsledkem je paskvil, kdy knoflíček z reflexu na čepici velikosti 1 cm splňuje požadavky. A je to celé k ničemu. Vlastně není.

Nelze si nevšimnout, že BESIP spustil masivní kampaň. Budou se prodávat ve velkém proužky na rukávy. Je to na neosvětlené temné silnici téměř k ničemu, ale někdo se napakuje. 

Reflex má jednu nevýhodu, musí na něj dopadnout světlo, aby měl co odrazit. Je tedy důležité, jak daleko svítí reflektory auta. Tlumená světla mají dosah omezený a na chodci nejprve osvítíte boty, jak se přibližujete postupně světlo stoupá, max. do pasu a to už jste téměř u chodce. Reflexní pásek na lokti je o ničem. 

Dospěl jsem při legislativním procesu k názoru, že lepší něco než nic a snažil jsem se stav napravit. Jednak jsem do pozměňovacího návrhu napsal, že velikost a umístění stanoví ministerstvo vyhláškou a jednak jsem si dovolil do zákona uvést, že pokud chodec použije neoslňující světlo, nemusí mít rexlexní prvky. A opět zmocnil ministerstvo, aby stanovilo podmínky pro použité světla. Pokud se u rexlexu bavíme o viditelnosti chodce v desítkách metrů (u dálkových světel samozřejmě víc) pak u aktivního osvětlení se musí počítat s viditelností chodce na stovky metrů. A je mi jedno, jestli si bude svítit ledkou nebo mobilem. Bude každopádně vidět a o to jde. 

Narazil jsem. Nášivková a pásková lobby zvítězila. Smutno mi bylo z vlastních kolegů.

Stojící cestující

Znáte to, jezdíme v autobusech i mimo město a stojíme. Zákon dbá na bezpečnost cestujících a proto předepisuje používání zádržných systémů, na motocyklu helmu, brýle. Právní systém je dnes nastaven tak, že povinnosti mohou být stanoveny pouze zákonem. Proto i pravidla silničního provozu dnes řeší zákon, je v něm mnoho povinností. Když mne oslovili řidiči autobusů s požadavkem, ať je stanovena povinnost za jízdy se držet, když sedící cestující je povinen být připoután myslel jsem si, že si dělají legraci, to přece musí být v zákoně ošetřeno. Není. Navrhl jsem tedy do zákona jednoduchou větu, stojící cestující je povinen se za jízdy držet. Ministerstvo dopravy návrh zamítlo a dnes odmítla i Sněmovna. Argument ministerstva byl odkaz na přepravní řád.

Toto je věta z vyhlášky 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.: "Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených." Věta oznamovací. Autor si byl vědom, že do vyhlášky nemůže stanovit povinnost. 

Tak kluci a holky za volantem autobusů vězte. Cestující se za jízdy nemusí držet, přepravní řád mu to neukládá, je to nevymahatelné. Některé dopravní podniky to napravili ve svých přepravních podmínkách. Pražská integrovaná doprava povinnost do svého přepravního řádu zapracovala, Toto je však text jiného, nejmenovaného podniku:

Povinnosti cestujících – porušení přepravních podmínek

Cestující jsou povinni dodržovat vyhlášené přepravní a tarifní podmínky a dále

Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, jiných cestujících, bezpečnosti a plynulosti dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě

Nemusím dodávat, že je mnoho dopravců, zejména těch malých, kteří žádný přepravní řád nemají. Při hromadné přepravě osob jde o bezpečnost cestujících a právní jistoty řidiče, že nebude obviněn, když při zabrzdění před náhlou překážkou cestující, který se nedrží, upadne. 

9.12.2015