Legalizujeme vraždy II

Komplexní pozměňovací návrh k zákonu o protikomunistickém odboji, který byl přijat VOB je již jiný level. Přesto navrhuji pozměňovací text.

 

Poslanec Mgr. Stanislav Huml

 

Pozměňovací návrh ke komplexnímu  návrhu  zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

(Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 2010, VI. volební období, tisk 204, usnesení VOB z 13 schůze)

 

§ 4, odst. 4 se doplňuje věta:
Za účastníka odboje se nepovažuje občan, který svým jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného činu, pokud nebyl soudem plně rehabilitován.
Odůvodnění:
Zákony by měly být kontinuální. Oceňuji formulaci komplexního pozměňovacího návrhu, která předlohu posunuje do zcela jiné roviny než předloha původní. Mělo by však být také jasně řečeno, které skutky tato společnost, stejně jako jakákoliv jiná, v době míru nemůže tolerovat. Trestné činy proti lidskosti, stejně jako zločiny porušující i ženevskou konvenci nemůže rehabilitovat úředník. I v diskusi na VOB předkladatelé prohlásili, že činy např. bratří Mašínů jsou přijetím této předlohy legalizovány. Je tomu tak, pokud není jasně a srozumitelně vymezeno, které činy nebylo možno tolerovat. Zasahovat do kompetence soudní moci nepřísluší ani Parlamentu.
Řeč ve Sněmovně:
Dobrý den. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych i já načetl odůvodnění svého pozměňovacího návrhu. Já si osobně myslím, že všechny zákony České republiky by měly být kontinuální, to znamená vražda by měla být vraždou, sabotáž by měla být sabotáží a my máme určité trestné činy, které jsou nepromlčitelné, ať je režim takový nebo makový. A mně v té předloze chybí opravdu jednoznačné a srozumitelné vyslovení toho, že nepromlčitelné trestné činy zůstanou nepromlčitelnými, že Parlament nebude zasahovat do jednání justice, tedy soudu, a proto jsem načetl velmi jednoduchou větu, která, pokud nebude načtena, tak ten zákon nebude konformní.
Já jsem se dnes seznámil s návrhem, s kterým se ztotožnil Petr Hulinský a stejně jako můj předřečník musím říct, že skláním hlavu před Konfederací politických vězňů. Ten jejich návrh je absolutně úžasný, protože je to přesně o tom, tak jak by to mělo být v Parlamentu České republiky. Pojmenovává to, co je statečné, vzdávají se jakékoliv finanční odměny a pro mě je hlasovatelný zcela jednoznačně jejich návrh. Takže podporu mu dám úplně stoprocentně.
Já si osobně myslím, že statečnost projevovali lidé i v tom režimu minulém a musí se občas projevit statečnost i v tom režimu současném. A je to někdy i o verbálních projevech. I tady mezi poslanci jsou ještě dnes lidé, kteří ještě nenašli statečnost ani, aby promluvili na tomto fóru. Takže tolik. Já se potom v podrobné rozpravě ke svému návrhu přihlásím. Děkuji za pozornost.

Všechny pozměňovací návrhy z 2. čtení jsou zde.

V Praze dne 10. června 2011