Co chystal časopis Týden? Aktualizováno

Vyjádření policii z roku 2009 nepřehlédněte zde.

Znalecký posudek o kterém se vede spor je zde.

Vážený pane poslanče,
v příloze Vám posílám otázky k svému článku o soudních znalcích a některých sporných posudcích. Mluvili jsme spolu v pátek krátce po telefonu. Radil jste mi, abych se v
"odborných věcech" obrátil na pana Veselého. To už jsem učinil, ale u zmíněného soudu jste vystupoval také Vy, tak prosím o reakci i Vás. Jsou tam také otázky, které souvisí i s jinou kauzou.
Mohl byste prosím odpovědět do této středy? Pokud je pro Vás schůdnější, abych Vám zavolal, prosím napište.
Děkuji
S pozdravem
Vladimír Ševela
Redaktor TÝDEN ;   TÝDEN.CZ
To je průvodní e-mail k otázkám, které byly v příloze. Tady jsou, společně s odpověďmi (uvidíme co z toho bude zveřejněno, uzávěrka je 22.12.2010):

 

1. Kvůli potřebám soudního líčení jste v roce 2009 skládal znalecký slib. Byl jste pak řádný soudní znalec, nebo ne? A dnes?

Tehdy jsem byl jako zaměstnanec ústavu poučen soudem pro konkrétní výpověď.

2. Do rukou se mi dostaly rozsudky dvou kauz, kde jste vystupoval jako soudní znalec. Chtěl bych Vás požádat o Vaše stanovisko k negativní hodnocení, které k Vašemu posudku či posudku, na němž jste se podílel, zaujal soudce Jiří Říha. Krátce řečeno označil Váš posudek za zmanipulovaný ve prospěch jedné strany a blížící se trestnému činu křivého svědectví, načež na Vás podal (v jedné z těchto kauz) trestní oznámení a zároveň stížnost na ministerstvo spravedlnosti.

Kauza č. 1:

Líčení, které proběhlo 25.2.2009, obžalovaný a poté odsouzený M.B., řidič který svým nákladním vozem Tatra provedl nečekaný odbočovací manévr v Praze 5, načež motocyklista, který do něj narazil, utrpěl těžké zranění.

Soudce J. Říha, který Vás před soudem vyslechl, označil Váš posudek za manipulativní, nepravdivý a účelový, a který (cituji z rozsudku) „vytváří absurdní verzi především o jízdě poškozeného, aby byla pravdivá verze obžalovaného.“

Soudce Vám vytkl např., že Váš posudek zpochybnil rekonstrukci nehody ze strany policie, s tím, že údajně špatně vyhodnotila fotografie na místě pořízené, přitom jste k dotazu soudu nedokázal uvést typ fotoaparátu, kteří použili policisté, jeho ohniskovou vzdálenost atd….ani místo postavení fotografa.“

Dále jste nedokázal uvést, jak mohl motocykl jet způsobem, který byl uveden ve Vašem posudku a který uvedl obžalovaný, cituji z rozsudku “podle této simulace by motocykl musel nutně přeskakovat obrubník chodníku a projet částečně po chodníku a mezi obrubníkem a značkou hlavní pozemní komunikace..“

O trestním oznámení na mne a stížnosti podané na Ministerstvo spravedlnosti se dozvídám z Vaší otázky. Pracujete s informacemi, které je možné získat pouze z policejních zdrojů. V rozsudku být nemohly. Je velmi zajímavé, že váš zájem o více jak rok staré kauzy přichází poté, co jsem 17. 9. 2010, jako poslanec PČR, zveřejnil na internetu odměny vysokých policejních důstojníků.
V příloze posílám text svého vyjádření k případu, které jsem poskytl policii na základě výzvy k vyjádření zaslané mi jako řediteli ústavu před více než rokem. Tím veškerá moje komunikace v této kauze skončila. Pokud si jej přečtete, pochopíte, že obsahem našeho posudku, který soudce kritizoval, byl poukaz na rozpory mezi policejním plánkem, fotodokumentací a skutečně zachycenými stopami. Nabyli jsme totiž důvodné podezření, že k nehodě došlo jiným způsobem. Závěr našeho posudku byl jediný, JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU REKONSTRUKCI. Rekonstrukce provedena nebyla a soudce Jiří Říha odsoudil řidiče nákladního vozidla.

Kauza č.2:

Líčení proběhlo 20.4.2010, odsouzeni V.A. a J.K., že fingovali dopravní nehodu a žádali pak pojistné plnění. (Jeden odsouzený tvrdil, že mu do cesty vběhly srnky, zabrzdil a druhý odsouzený do něj zezadu vrazil).

Opět soudil soudce Říha, podle nějž posudek VVV expert je opětovně spekulativní a neúplný. „Znalecký ústav ve svém posudku vůbec nepracuje se žádnými parametry, vůbec neprovedli zaměření vozidel, zástupce ústavu toto ani nedokázal v průběhu výslechu v hlavním líčení nijak vysvětlit…“ atd. V první kauze jste u soudu přímo vypovídal, ve druhé jste u soudu byl s panem V.Veselým (jak mi on sám potvrdil), ale nevypovídal jste.

Můžu Vás tedy požádat o reakci na zmíněné hodnocení ze strany soudce a trestní oznámení?

Ročně mi prošlo rukama cca 500 spisů. Dnes nejsem zaměstnancem znaleckého ústavu a k dispozici je nemám. Podrobnosti si nevybavuji. Pošlete mi rozsudek, abych měl možnost načíst z kauzy více. U soudu jsem téměř s určitostí nebyl.

3. Jak dlouho jste pracoval pro VVV expert

5 LET

4. Jak jste se seznámil s panem V.Veselým?

Byl to ryze pracovně-právní vztah.

5. Dělal jste někdy posudek či jinou práci pro někoho  z obžalovaných v kauze Užovka (případ fingovaných dopravních nehod, do nějž byli zapojeni také středočeští policisté)?

Kauza Užovka proběhla v době, kdy jsem již u policie nepracoval a nevím, kdo byl v kauze stíhán.

6. Organizované fingování dopravních nehod začalo podle zjištění policie už v roce 1998, podíleli se na něm i Vaši podřízení (14 z nich bylo obžalováno). Považujete za své selhání, že jste jako jejich šéf o tom nevěděl?

Pracoval jsem jako vedoucí středočeské Dopravní policie a podřízeni mi byli jen policisté Dálničních oddělení. Okresní policisté spadali do kompetence okresního ředitele. Na organizovaném fingování DN se nepodílel žádný policista dálničního oddělení.

7. U středočeské dopravní policie neexistuje či v té době neexistovala zpětná kontrola, které by odhalila, že některé zdokumentované nehody vykazují podezřelé prvky?

Vždy existovala a snad stále existuje. Kdyby neexistovala, nebyla by dokumentována ani akce Užovka či jiný had.

8. S kým z obžalovaných jste byl v kontaktu i po Vašem odchodu od policie?

Které obžalované máte na mysli? Velmi obecně Vám odpovím, že zadavateli našich posudků byly soudy, policie, ale i obhájci obviněných. Kauz, kdy jsme našli nové důkazy, vysvětlení události nebo argumenty, které vedly k osvobození obžalovaných bylo několik. Platilo a stále platí jediné pravidlo. Pod posudek se podepisuje ten, kdo na něm pracoval a píše se jen to, co je podložené a za čím si pracovníci mohou stát. Pracovali jsme s důkazy, které zajistila policie. Nepodepsal bych se pod nic, o čem bych nebyl přesvědčen, že je pravda. Rozhoduje vždy soud, znalec ví, že jeho posudek může kdykoliv přezkoumat někdo jiný. S tímto vědomím se k práci u V.V.V. Expert a.s. vždy přistupovalo. Na druhou stranu jsme se nikdy nebáli pojmenovat i špatnou práci těch, kteří pracovali na spise před námi, jako v kauze č. 1, kde jsem dodnes přesvědčen, že rekonstrukce měla proběhnout.

9. Proč jste vlastně od policie odešel?

Důvodem mého odchodu od policie byla kauza Ford Mondeo.
 

Ke kauze č. 1, označené tak redaktorem časopisu Týden, jsem podal jako ředitel znaleckého ústavu vysvětlení, jehož text i s fotografiemi.

Vyjádření policii z roku 2009 nepřehlédněte zde.

Znalecký posudek o kterém se vede spor je zde.

Že si na mne stěžoval soudce mi bylo od samého počátku jasné. Trochu jsme se při soudním líčení "nepohodli". Že to bylo trestní oznámení jsem dodnes nevěděl. To, že to ví redaktor jakéhokoliv časopisu však je jasný důkaz o úniku informací z policie. Ptejme se, kdo má dnes zájem na diskreditaci poslance VV, který na těchto stránkách zveřejnil tabulku s odměnami vysokých funkcionářů Policie ČR a který opakovaně veřejně tvrdí, že tyto odměny byly protiprávní a ten, kdo je udělil spáchal s vysokou mírou pravděpodobnosti trestný čin?

Ke kauze č. 2, prověřeno, nebyl jsem ani u soudu, ani jsem na spisu nepracoval. Byl to případ údajného pojišťovacího podvodu, kde pracovníci ústavu velmi pečlivou prací, studiem policejních fotografií z místa našli korespondující otisk vozidla jedoucího vzadu na vozidlu prvním.  Ke střetu obou vozidel proklazatelně došlo. Posudek znalce, který to dělal před námi je diametrálně odlišný. 

Závěrem: Jde-li v žádosti policie o mé vydání o tuto kauzu, pak se ptám, proč dosud nebyl vyslechnut nikdo z pracovníků ústavu, kteří se na posudku podíleli. Kde je tady úmysl, který je nezbytný, proč byla kauza nejprve medializována prostřednictvím časopisu Týden a teprve potom po dvou měsících sepsána žádost o moje vydání? Rozdílných znaleckých posudků je v řízení před soudy tolik, že je nikdo nespočítá. O odsouzeném soudním znalci jsem ještě neslyšel. Jde přitom mnohdy o úplné protiklady. Náš závěr byl a je - policie pracovala podivně, potřebujeme provést rekonstrukci. Nebo vidíte v odpovědích na otázky něco jiného? Urazili jsme soudce citací pravidel silničního provozu?

Obecně pak platí, pokud pracujete pro obhajobu, jste od počátku do konce podezřelí. Nevěří se Vám ze zásady. In dubio pro reo platí jen teoreticky.

Aktualizace 18.2.2011