Rozhovor s Barborou Tachecí

Divadélko? Může být

Od roku 1977 byl u SNB. U policie byl až do roku 2005. Byl ředitelem středočeské dopravní policie. Televize ho proslavila jako dopravního experta. Přes 6 000 preferenčních hlasů ho letos vyneslo mezi poslance za Věci veřejné, Mgr. Stanislav Huml

* Nepřipadá vám legrační, že dopravní expert dorazí na schůzku s dvacetiminutovým zpožděním kvůli dopravě?
Černý Most až Spořilov krokem. Vyjel jsem o hodinu dřív, ale cesta trvala hodinu a půl. Je to nepředvídatelné.

* Jak dlouho mají být ještě pražští řidiči trpěliví?
Pražský okruh už dávno měl být hotový. Přitom se jeho část teprve začíná projektovat. Nejsem pražský politik a zas tak do toho nevidím. Ale odhaduju to tak ještě nejméně na pět let.

* Výborně. VV po raketovém nástupu do Sněmovny a do vlády získaly nula křesel v Senátu – pro vás je to deziluze? Nespravedlnost? Je vám to jedno?
Není mi to jedno, je to špatně, evidentní neúspěch. Na druhou stranu, byli jsme hodně masírováni před volbami… Ale můžeme si za to sami: poslanci, politici ve vládě, ti, kdo vedou stranu tak, jak ji vedou.

* A v čem ji vedou špatně?
Trošku jsme se odchýlili od programu, od sociálních témat. Nepodařilo se nám prosadit progresivní daň. Jsmemálo levicoví. Budu o tom mluvit na ideové konferenci zhruba za měsíc.

* Ideová konference poté, co jsou VV už několik měsíců součástí vlády, to je trochu s křížkem po funuse, ne?
Podlemě byly VV zaskočeny tím, že dostaly takový mandát od voličů v červnových volbách, museli jsme se hodně učit…

* Vy jste byli tak zaskočeni, že jste si ani nevšimli, že nejste ideově ukotveni?
… to je zajímavá otázka. A těžká odpověď. Já myslím, že ideově ukotveni jsme byli před volbami a musíme se vrátit zase k těm původním myšlenkám.

* Jaké myšlenky může mít partaj, která říká, že hlavní programové body nechá rozhodnout véčkaře v internetovém referendu?
Myslím, že členové strany by měli rozhodovat, jakým směrem půjdeme. Véčkaři nám mohou radit ve spoustě referend, ale ten základní ideový prvek bychom si měli určovat sami, souhlasím s vámi. Tam je můj názorový problém, který mám s VV.

* Takže teď budete mít ideovou konferenci. Role véčkařů v ní bude jaká?
I o těch véčkařích se na této ideové konferenci bude muset podle mého mluvit. Já vnímám, že se VV liší od jiných stran, když se ptají občanů, jakým směrem chtějí, aby se politika pohybovala. Na druhou stranu nemůžeme dát prostor třeba i politikům z druhé strany, aby rozhodovali o životě VV. To je špatně.

* To není žádná novinka. Že tenhle přístup k tvorbě programu je až komický, jsem zmiňovala v řadě rozhovorů s nejvyššími šéfy VV, a oni se na mě dívali jako na blbečka s tím svým shovívavým úsměvem. A vy po nich budete chtít, aby se své „geniální“, zcela základní myšlenky vzdali?
Vidím v tom stejně jako vy nelogičnost a budu chtít, aby se té myšlenky opravdu vzdali. Stejně tak u volby předsedy. To je totéž. Na druhé straně jsem příznivcem širokých referend k řadě věcí.

* V srpnu jste Věcem veřejným vypověděl smlouvu o poslušnosti, neb jste nesouhlasil s postojem předsedy Radka Johna k Mašínům. Ale každému poslanci se někdy stane, že s šéfem nesouhlasí – proč hned kvůli tomu vypovídat straně poslušnost?
Já jsem nevypověděl poslušnost. Jen jsem poukázal na to, že pod vlivem té smlouvy bych mohl hlasovat tak, že se to bude fatálně příčitmému svědomí.

* A to vás při podpisu fakt nenapadlo?
Věděl jsem, že podepisuju smlouvu, která je absolutně nevymahatelná, a to stále platí. Je to smlouva deklaratorní, stejně jako mé vypovězení té smlouvy.

* Takže všechno je to divadélko pod věží.
Takže všechno je to diskuse o tom. Divadélko, zvláštní výraz, ale budiž, může být.

* Divadélko už nabývá absurdních rozměrů: VV nestačí ostuda se smlouvou a jejím vypovězením, následně je třeba podepsat dodatek, ve kterém samy VV prohlašují smlouvu za ústavní. Kocourkov? Panoptikum? Co to je?
Já bych za jednoznačně rozumné a pro všechny přijatelné řešení – a navrhoval jsem ho – pokládal od té smlouvy prostě ustoupit a hodit ji do koše, protože tam patří.

* Co je vlastně v tom dodatku?
V podstatě jenom to, že pokud by se dospělo k rozporu s ústavou, vždy platí ústava.

* To zase VV objevily Ameriku.
Hm, trošku.

* Už jste to podepsal?
Ještě ne. Pořád leží u mého právníka. Celé je to pitomost.

* A přesto se to chystáte podepsat?
Jak vám to vysvětlit? Ta smlouva je nevymahatelná a já tím jen deklaruju, že nemám problém s programem VV, hodlám u VV zůstat po celé volební období, pokud se od toho programu neodchýlí.

* Takže po absurdní smlouvě podepíšete absurdní dodatek?
No možná ho podepíšu, ten absurdní dodatek, ano.

* I vzhledem k volebnímu fiasku VV teď bude mít v Senátu většinu sociální demokracie – co byste v tuto chvíli radil vládě a vašim ministrům?
Musí se především naučit komunikovat mnohem lépe s veřejností. Tím, že jsme dostali ministerstvo vnitra, velice mohutný aparát, který zaměstnává spoustu lidí, tak nekomunikaci a změnu názorů vnímají lidé velmi špatně. Radek John jednou řekne, že budeme propouštět, pak zase, že nebudeme propouštět… Podle mého soudu vkročil na ministerstvo nepřipraven a s neznalostí věci a obklopili ho lidé, kteří mu příliš nepomohli. To je ten problém.

* A bude z vašeho pohledu člověka, který vnitru rozumí, dobře, když tam Radek John zůstane?
Myslím si, že Radek John má velkou zásluhu na tom, že se VV dostaly tam, kde jsou. A když to řeknu na férovku: měl by řídit jiné ministerstvo. Řídit kolos vnitra je hodně složité a nejde to řešit tak, že když mi někdo přinese návrh na reportáž, která se mi nelíbí, hodím to do šuplíku. Tam musíte řešit všechno.

* Četla jsem vaše vyjádření o tom, že chápete Radka Johna ve škrtech, a pak zas, že chápete demonstranty. Takže vy chápete všechny a jste rád, že jste poslanec a nejedete v tom?
(Smích) To by byla dobrá odpověď! A víte, že jsem fakt rád? Je to jednodušší role, být na tom ministerstvu teď musí být strašné.

* Vít Bárta ministru Johnovi radil, aby po snížení rozpočtu propouštěl, a on se rozhodl jinak, takže všem bude muset snížit platy. Na to zase experti říkají, že kvalitní síly budou odcházet. Kdo z nich měl pravdu?
Vít Bárta měl pravdu. Snižování stavů je správný krok, protože máme policistů opravdu daleko víc, než je běžné v Evropě. Ale nejde to dělat střihem, je to dlouhodobé.

* Co byste chtěl, aby se stalo s účastí VV ve vládě po vaší ideové konferenci?
Teprve nad tím začínáme přemýšlet, začínáme si vyměňovat názory. Budeme muset určitě vybudovat stranickou strukturu, opřít se o odborníky, máme mezi sebou lidi, kteří dokonce už hezky rozpracovali důchodovou reformu. Přitom ti lidé nejsou tam, kde bych očekával, že budou.

* Nejímá vás trochu hrůza, když vidíte, že VV nefungují jako standardní strana?
Já vám potvrdím, že nefungují. A vyjádřím velkou naději, že do půl roku fungovat budou. Ta ideová konference to musí nastartovat.

* Je pro vás reálná varianta, že VV z vlády odejdou?
Když už jsme ten boj začali, měli bychom ho dotáhnout do konce. A držet to, co jsme lidem slibovali. A to je na prvním místě boj s korupcí – ještě jsem nezaznamenal, že by se nastartoval. A je to zase o tom, že policisté musí mít důvěru ve svého ministra, aby mohli beze strachu ze šuplíků vytahovat kauzy, které tam možná jsou. Tu důvěru nemají. Jako ministr s nimi musíte komunikovat. Když přijde deset tisíc demonstrantů na ministerstvo, musíte si stoupnout mezi dveře a říct jim proč. Možná to bude bolet, chytíte nějakou facku, ale tak to je.

* Co jste dělal jako komunistický policista?
Sloužil jsem totalitnímu režimu do roku 1989 ve stejné uniformě dopravního a pořádkového policisty jako po roce 1989. Prošel jsem všemi lustracemi a dalších šestnáct let jsem sloužil této společnosti. Když jsem podal do VV přihlášku, nebyl jsem kvůli komunistické minulosti přijat.

* Nepřipadá vám komické, že si VV dají do stanov, že členem strany se nemůže stát bývalý komunista, ale pak ho za tutéž stranu vyšlou do Poslanecké sněmovny?
Co vám na to mám odpovědět?

* Navrhuju pravdu.
Přijde mi to komické. Dokonce mi to přijde nemravné. Mám s tím problém. Vážně.

* A myslíte si, že lidé by měli takové straně věřit?
Opět téma na naši ideovou konferenci.

* Vznikne tady nová strana – VV – která deklaruje, že věci bude dělat jinak: čistě, průzračně, bude držet slovo i své ideály. A současně s prezentací daného záměru udělá na voliče takovou boudu… Skoro podvod, ne?
To vaše hodnocení má hlavu a patu.

***

Stanislav Huml

Narodil se v roce 1955 v Odoleně Vodě. V letech 1977 až 2005 pracoval u policie. Nyní je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Působí tam jako nestraník za Věci veřejné. Veřejnosti je znám jako dopravní expert. Vystudoval práva na Policejní akademii ČR v Praze. Svou kariéru u policie zakončil ve funkci ředitele středočeské dopravní policie v hodnosti podplukovníka. Po svém odchodu působil jako odborník na otázky spojené s dopravou. Spolupracoval mimo jiné na dopravním zpravodajství pořadu Snídaně s Novou. Zřejmě i díky této mediální proslulosti byl ve volbách v letošním roce kvůli preferenčním hlasům zvolen do parlamentu. Stanislav Huml je ženatý a má pět dětí.

PŘÍMO K VĚCI s Barborou Tachecí

Jejíma očima

Jen zcela výjimečně se novináři stane, že ho upřímnost hosta zaskočí. Jsme totiž zvyklí na pravý opak. Se Stanislavem Humlem do studia vstoupil otcovský úsměv, pohoda a upřímnost až ďábelská. Bez ohledu na to, čím je taková upřímnost motivována, je jasné jedno: za tohle mu Vít Bárta ani Radek John nepoděkují. Možná mu dokonce budou psát vzteklé esemesky a doporučovat, aby už nedával rozhovory. A nevím, jestli bude mít v takovém případě odvahu jim říct: Hoši, kdybyste nazývali věci pravými jmény a nelpěli na zřejmých blbostech, mohli jsme třeba mít i jednoho senátora.

Autor: Barbora Tachecí