Bude se písek těžit až na náměstí Staré Boleslavi?

Minulý týden, přesně 6.4.2012 se sešla velká skupina lidí ve Staré boleslavi, U jatek a spolu s Obvodním báňským úřadem jsme jednali o budouocí těžbě písku v této lokalitě.

Od představitelů firmy TAPAS BOREK s.r.o. jsme se dozvěděli, kde plánují těžbu a měli jsme možnost slyšet prohlášení, že oni tady byli dřív, než obyvatelé přilehlých rodinných domků. Město se rozrostlo rychleji, než oni stihli vytěžit a zavést bordelem prostor na druhé straně ulice, kde vyrostla nová rezidentní čtvrť.

Petici proti těžbě podepsalo 1500 obyvatel města. Zastupitelstvo přijalo jednomyslné rozhodnutí, že orgány města mají udělat vše, co ze zákona lze, aby se těžba písku v prostoru jatek, 50 metrů od obytné zástavby, nekonala.

Při projednávání obyvatelé protestovali i proti záměru po vytěžení z lomu udělat skládku, byť jen sypkého materiálu. Na komunální odpad nemají představitelé firmy naštěstí odvahu. 

V příloze doporučuji přečíst zejména stanovisko města - porovnejte text s usnesením zastupitelstva. Nedoporučující stanovisko není vůbec tak nekompromisní, jak zněla vůle zastupitelstva.

V příštích dnech bude rozhodovat ve správním řízení Báňský úřad. Proti rozhodnutí bude možnost odvolání a konečné slovo může vyřknout soud. Bude-li vůle Městského úřadu v souoladu s usnesením zastupitelstva je velmi nepravděodobné, že rozhodnutí bude proti jeho vůli. Sledujte pozorně, jak se představitelé města chovají a jak Vaším jménem rozhodují.

Příloha 1

Příloha 2  - obě ve formátu pdf