2. ustavující zasedání Brandýs n/L.-Stará Boleslav

Co mne zaujalo:

Předtím, než zvěřejním zápis z pokračování volby vedení města (přijde do týdne), uvedu pár poznámek k ustavujícímu zastupitelstvu.

Pro volby do vedení města jsme si na prvním zasedání zvolili volební komisi. Aniž by kterýkoliv z členů odstoupil, volili jsme novou. Ta stará pochopitelně nevyhovovala. Bylo zbytečné protestovat. Starosta navrhl doplnit dva body programu. Oba jsme bez přemýšlení (neznajíce pochopitelně podrobnosti) schválili. Doplnění programu o bod Výstavba v chráněné oblasti, který jsem navrhoval já, schválen nebyl.

Zastupitelstvo (svou koaliční většinou ODS, ČSSD a procházkovo SNK) nechce o problémech občanů ani diskutovat. Velmi tvrdé poznání. Chtěl jsem otevřít diskusi k petici 200 občanů na téma Nižší hrádek a nesouhlas s výstavbou v chráněné oblasti. Jediný návrh, který z této diskuse mohl vzejít byl případný úkol kontrolnímu výboru, aby přezkoumal všechny dosavadní aktivity samosprávy v této podivné kauze. Nu, garnitura na radnici je stará + výkvět předminulého volebního období, tak se není co divit.

Pak došlo na volby. Samozřejmě veřejné - jinak by se mohlo stát, že by proběhla demokratická volba a to nemohli současní partneři dopustit. Nevěří si totiž ani sami mezi sebou, že sliby sepsané ve smlouvě dodrží. Jiný výklad pro zarputilé trvání na veřejné volbě není. Tak máme, přes naše protesty, tři místostarosty, z nichž jeden je neuvolněný, tedy do práce ani nemusí chodit. Skvělé.

Kolega Kapal se snažil informovat o výši odměny neuvolněné místostarostky. Předestřel částku 32 000,- Kč/měs. Byl starostou okřiknut, že nemluví pravdu, že jsme na minulém zasedání hlasovali o jiné částce. Nu hlasovali jsme opravdu o částce 7.500,- Kč, ale pokud si zápis otevřete (je v minulém článku celý) pak s příplatky se částka opravdu vyšplhá do výše, kterou kolega Kapal uvedl. Objektivně vzato, je tato částka v části zápisu, kde je uvedeno, že výše  odměny  m ů ž e    b ý t   až do uvedené částky, tedy před samotným hlasováním.  Tak pane starosto, kde je tedy pravda a kdo psal zápis, který byl tak nepřehledný, že kolega Kapal mohl být uveden v omyl, že příplatek podle počtu obyvatel je "nárokový"? A je nebo není nárokový? O platu starosty ani dvou místostarostů jsme také nehlasovali, protože vyplývají ze zákona !!

Reakci starosty jsem získal na serveru itok.cz, kde reaguje na článek redaktora takto:

Nelhal jsem, neklamal jsem. Pokud si pisatel přečte přesně usnesení zastupitelstva, tak se dočte, že odměna neuvolněné místostarostky byla schválena ve výši 7500,-Kč. A dost a ani korunu navíc. Nejsmutnější je, že pravděpodobný pisatel původní poplašné zprávy je i členem zastupitelstva a už po prvním zasedání nemá přehled, o čem toto jednání jednalo a co odsouhlasilo. Ondřej Přenosil P.S.žádám pisatele o uvedení věci na pravou míru a alespoň o 2 slova OMLOUVÁM SE

K výši odměn obecně. Celá státní správa šetří a snižuje platy o 10%. Minule jsme byli přehlasování koalicí ODS, ČSSD a procházkovým SNK, když jsme se snažili výši odměn alespoň zmrazit. Koalice si nekompromisně odměny zvýšila. Opět se podívejte na podrobný zápis na těchto stránkách, najdete jej zde: Zápis z 1. ustavujícího zasedání

Obávám se, že město nečekají vůbec lehké roky. Kompetence vedení města se projevila již v úvodu volebního období.

Mgr. Stanislav Huml