Je kauza Kaufland podvod?

Otevřený dopis zastupitelům města:

10. ledna 2012

 

Po včerejším veřejném projednání žádosti fy QINN INVEST s.r.o. jsem dospěl k závěru, že budu požadovat v kauze hlasování po jménech, jako při prodeji majetku a pokud dojde k realizaci, podám trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. Doufám, že k tomu nedojde po přečtení těchto argumentů:

Disponujeme v oblasti větším pozemkem než fy QINN INVEST s.r.o. a město, tedy obyvatelé Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, za které jednáme, za něj zaplatili 38 000 000 Kč. Kupován byl jako stavební pozemek. Mimochodem od firmy PP Hospitals, která privatizovala nemocnici ve městě a jen tímto pozemkem se uhradila většina ceny, peníze za pozemek přitom odklonili jedn atelé mimo firmu a ve věci je již podáno trestní oznámení. Je po nás žádáno, abychom tento pozemek dali "do frcu" a stal se z něj park, tedy jako stavební pozemek nevyužitelné území. Snižujeme tím hodnotu tohoto majetku na desetinu. Snadno se dá vypočítat škoda, jakou městu způsobíme. Město bude vlastnit zřejmě nejdražší remízek v ČR.

Jde o škodu 34 200 000 Kč? Možná se mýlím, přesnou částku musí určit znalec. O tolik lze, podle mé úvahy, předpokládat pokles ceny ze stavebního pozemku na území pro výstavbu natrvalo nepoužitelné. Použity byly peníze občanů města. Chovali by jste se stejně ke svému majetku? Není bez zajímavosti, že obě parcely, naše i fy QINN INVEST s.r.o. jsou vedeny jako orná půda a nejsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu !!! Přesto jej město za cenu stavebního pozemku koupilo. Aby dnes podpořilo stavbu na sousedním pozemku ve prospěch soukromé firmy, mimochodem pozemku, který také dříve patřil městu.

Dnes jsme jako město s fy QINN INVEST s.r.o. sousedy. Pro oba platí regulativ v územním plánu, který zastupitelstvo opakovaně odmítlo změnit a věděli proč. Tedy max. 10% zástavby v území a omezení výšky staveb. Spojením obou pozemků umožníme fy QINN INVEST s.r.o. postavit mnohem větší stavbu, než jakou jim současný právní stav umožňuje a splní tím 10ti procentní omezení pro projekt Kaufland. My, město, přicházíme o možnost tam v budoucnu postavit cokoliv. Ze stavebního pozemku vznikne park.

Je zcela nesmyslné vyhrožování, že město může být napadeno arbitráží. Akvokátní kancelář Pejchal se tohoto vyhrožování nepochopitelně na veřejném projednávání dopustila.  Za co nám hrozí arbitráž? Regulativy nikdo nezměnil. Pozemek jsme my i sousedi koupili jako zemědělskou půdu, s regulací výstavby v Územním plánu. Pokud by snad někdo něco v temné minulosti fy QINN INVEST s.r.o. slíbil, porušil by zákon a může být trestně stíhán. A domáhat se náhrady škody na základě slibu nezpůsobilého je nesmysl. Zastupitelstvo nic takového neslíbilo (je jediným způsobilým orgánem), kupodivu dosud tlaku kmotrů odolalo.

Obraťme jen pro názornost situaci. Pojďme si představit, že na pozemku v klidové zóně budeme chtít postavit kultruní dům s relaxačním centrem zábavy. A požádejme souseda, fy QINN INVEST s.r.o., o sloučení pozemků, aby jsme se vešli do regulativů. Jaká bude odpověď vlastníka? Tušíte všichni kam a proč nás pošlou? A vítě proč? Nechovali by se jako dobří hospodáři. Chtějí svoji investici zhodnotit.

Chtějí po nás, zastupitelích, (QINN INVEST s.r.o.) účast v projektu, který má zásadní záporná stanoviska. Odbor dopravy se bude chovat jinak, když to bude společný projekt nás a fy QINN INVEST s.r.o.? Uplatí je kdo? Změní odbor dopravy MěÚ zamítavé stanovisko na připojení 220 míst parkoviště na komunikaci v klidové zóně? Dáme k dispozici náš stavební pozemek na vybudování nové komunikace ve prospěch fy QINN INVEST s.r.o.? Aby se zvýšila hodnota jejich investice? Společným projektem s městem se nic nezměnilo ani na dalších zamítavých stanoviscích dotčených orgánů a institucí. Viz podklady zde. Sídliště U nádraží a okolí nemocnice již nyní trpí provozem. Tento stav bude umocněn a nepomůže tomu ani jednosměrná komunikace od ulice Jilemnického. Naopak u Šipky lze předpokládat trvalé kolony stojících vozidel, když budeme všichni jezdit z OC domů. 

Na veřejném projednávání jsme se dozvěděli velmi zajímavé informace. Nikdo s projektem nesouhlasí, koneckonců ani nemůže, když před volbami všichni lídři ve stejném kině výslovně voličům města slíbili, že Kaufland na tomto místě nepřipustí.

Čachrování s pozemky má v našem městě tradici. Nevěřím, že nově zvolení zastupitelé v praktikách bývalých radních, starostů a místostarostů budou chtít pokračovat. Co bude na pozemku za 38 000 000 Kč si mají rozhodnout občané města a nejvíc do toho mají co mluvit ti, kteří bydlí v sousedství. Včera jsem při odchodu položil jednomu z příznivců Kauflandu otázku, kde bydlíte, protože kolem Vašeho domu možná projede 3 000 aut. Víte co mi odpověděl? V Náchodě. Jen referendum může přesně a spolehlivě odpovědět na otázku, co občané města chtějí. Nemáme kam pospíchat. Čas nás rozhodně netlačí, rozhodujeme o našem pozemku, o našem vlastnictví. Referendum, zda tam chtějí občané park, obytné domy, prodejnu nebo kulturní dům můžeme spojit na podzim s krajskými volbami.

Pokud budou občané pro Kaufland, proč ne. Jen by o tom neměli rozhodovat obyvatelé Náchoda. Pak je vhodnější pozemek náš, městský, než fy QINN INVEST s.r.o., je větší. Jen se budeme muset umět vypořádat s negativními stanovisky všech dotčených úřadů. Považuji to za nemožné. Stavby tohoto typu patří na okraj města, pokud 3/4 plochy zabírá parkoviště. V centrech měst se staví garáže pod zemí, protože se šetří zástavbová plocha. Sídliště našeho města jsou architektonicky ubohá. Není kde parkovat, chybí zeleň, hustota zástavby již dávno přesáhla únosnou mez. Do tohoto prostředí přivést další 2 - 4 000 vozů zákazníků je nepřijatelná zátěž. Nemluvím o školkách a školách v okolí.

Než toto řešení, kdy obec za svých 38 000 000 Kč nedostává téměř nic, je lepší prodej. Dobrý hospodář by se tak choval. Jsme napadáni, že za schválení dostaneme úplatek. Věřím, že je někdo schopen se o to pokusit. Potřebují 11 hlasů. Jsou mezi námi tací, co změnili podivuhodně názor. Podivně se celý problém jako bumerang vrací i na jednání zstupitelstva. Je to pokus věc projednávat stále dokola, až se najde většina? Ignorujeme petice? Počet podpisů pod peticí proti Kauflandu je neuvěřitelné množství, přesto s fy QINN INVEST s.r.o. stále jednáme.