Pískovna

Navazuji na minulý článek, kde jsem popsal co se děje kolem těžby písku jen okrajově. Dnes trochu podrobněji. 

Před víc jak měsícem jsme na zastupitelstvu svedli velký boj s koalicí ODS, TOP 09 a pány Procházkou a Daškem. Vyšlo totiž najevo, že přes přijaté usnesení a úkol radě, aby se bránila těžbě písku v lokalitě U jatek, nikdo nepodal za město odvolání proti povolení těžby písku a     z a v á ž k y     v intravilánu (uvnitř) města U jatek. Starosta se vymlouval na chybu odboru životního prostředí, který nevěděl ......   

Načetl jsem nové usnesení, které starostovi uložilo podat opožděníé odvolání a požádat o navrácení lhůty. Trvalo to dlouho, víc jak měsíc, ale výsledek se dostavil. Odvolání je ZDE.

Až si budete text číst pochopíte, co vše se na nás chystalo a stále ještě chystá. Rozhodnutí Báňského úřadu zveřejním.

A zcela na závěr. Byl jsem vyzýván mnoha občany, abych, v případě kdy zjistím podezření ze spáchání trestného činu, konal. U jatek stojí již několik let bagr na pozemku, který patří městu. TAPAS s.r.o. jej dokonce zčástiu oplotil. Podle smlouvy mezi městem a firmou je pronajat dnem, kdy nabyde právní moci rozhodnutí o těžbě. Ten stav ještě nenastal. Užívání pozemku je několik let protiprávní, stejně jako stavba na něm (plot). Nikdo neplatí nájem, nikdo jej nevymáhá. Protože jde o škodu vzniklou městu, podal jsem tento týden trestní oznámení. Výsledek uvidíme.

 

5.2.2014